ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย “งานประชุมวิชาการประจำปี 2566”

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย “งานประชุมวิชาการประจำปี 2566”
สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

 • ประเภท Oral presentation
  รางวัลที่ 1 รับการสนับสนุน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าลงทะเบียนไปเสนอผลงานต่อในงาน PENSA Congress ครั้งต่อไป พร้อมประกาศนียบัตร
  รางวัลที่ 2 เงินสดจำนวน 5,000 บาท
  รางวัลที่ 3 เงินสดจำนวน 3,000 บาท

 • ประเภท Poster presentation
  รางวัลที่ 1 เงินสดจำนวน 3,000 บาท
  รางวัลที่ 2 เงินสดจำนวน 2,000 บาท
  รางวัลที่ 3 เงินสดจำนวน 1,000 บาท

 **ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคำแนะนำในการนำเสนอผลงานวิจัย**

Facebook
Twitter
Email
Print