สมัครสมาชิก

สิทธิ์ประโยชน์เพื่อสมาชิก

อัตราค่าสมัครสมาชิกสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย (SPENT)

อัตราค่าสมาชิกของสมาคม มี 3 ประเภท

 • สมาชิกกิตติมศักดิ์
 • สมาชิกสามัญ แบ่งออกเป็น แบบตลอดชีพ, แบบรายปี
 • สมาซิกสมทบ

เงื่อนไขการสมัครและสิทธิประโยซน์ที่ได้รับ

 

 สมาชิกกิตติมศักดิ์สมาชิกสามัญตลอดชีพสมาชิกสามัญรายปีสมาชิกสมทบ
คุณสมบัติผู้ทรงเกียรติ / ทรงคุณวุฒิ
กรรมการมีมติให้เป็นสมาซิก
แพทย์ / พยาบาล / เภสัชกร
นักกำหนดอาหารและ
บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ
แพทย์ / พยาบาล / เภสัชกร
นักกำหนดอาหารและ
บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ
นักศึกษาปริญญาตรี
นักศึกษาปริญญาโท
นักศึกษาปริญญาเอก
อัตราค่าสมัครไม่เสียค่าใช้จ่าย3,000 บาท ชำระครั้งเดียว600 บาท / ปี300 บาท / ปี
ระยะเวลาตลอดชีพตลอดชีพ1 ปี1 ปี
การสมัครเชิญโดยสมาคมยื่นใบสมัครต่อนายทะเบียนยื่นใบสมัครต่อนายทะเบียนยื่นใบสมัครต่อนายทะเบียน

 

 

 

สิทธิประโยชน์สมาชิก

สมาชิกกิตติมศักดิ์ / สมาชิกสามัญตลอดชีพ 

 • เข้าเว็บไซต์
 • รับวารสาร 2 ฉบับปี
 • รับ PIN สมาคมฯ
 • รับส่วนลดค่าลงทะเบียนงานประชุมวิชาการต่างๆ ของสมาคมฯ

สมาชิกสามัญรายปี / สมาชิกสมทบ 

 • เข้าเว็บไซต์
 • รับวารสาร 2 ฉบับปี
 • รับ PIN สมาคมฯ
 • รับส่วนลดค่าลงทะเบียนงานประชุมวิชาการต่างๆ ของสมาคมฯ ในปีที่สมัคร หากสมัครหลังการประชุมวิชาการจะได้ส่วนลดในการประชุมปีถัดไป

แบบฟอร์มสมัครสมาชิกสมาคมฯ

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อสมัครสมาชิกสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย (SPENT)  ช่องทางการชำระเงิน

  ชื่อบัญชี : สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
  ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช บัญชีออมทรัพย์
  เลขบัญชี : 016-434894-2
  กรุณาชำระเงินตามประเภทสมาชิกตามช่องทางการชำระด้านบน และแนบสลิปการโอนเพื่อยืนยันการสมัครสมาชิก


  คุณสมบัติ

  • สมาชิกสามัญตลอดชีพ และ สมาชิกสามัญรายปี
   แพทย์ / พยาบาล / เภสัชกร / นักกำหนดอาหารและบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ
  • สมาชิกสมทบ
   นักศึกษาปริญญาตรี / นักศึกษาปริญญาโท / นักศึกษาปริญญาเอก