การประชุมวิชาการ

SPENT Webinar ครั้งที่ 2 “ALL ABOUT VITAMINS ตอบทุกเรื่องวิตามินที่คุณอยากรู้”

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ลงทะเบียน ฟรี!
16/12/2023
10984

การประชุมวิชาการประจำปี Spent Annual Meeting 2023

วันที่ 16-17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมเรนโบว์ฮอล์ ชั้น 17 โรงแรมใบหยกสกาย
16/11/2023
10676

LLL (Life-Long Learning)

วันที่ 18-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมเรนโบว์ฮอล์ ชั้น 17 โรงแรมใบหยกสกาย
18/11/2023
10387

SPENT Nutrition Interhospital Conference ครั้งที่ 2/2566

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 13.00 - 15.30 น. ในรูปแบบ Hybrid
21/09/2023
10783

Nutrition Review ครั้งที่ 12

วันที่ 26-27 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมเรนโบว์ฮอล์ ชั้น 17 โรงแรมใบหยกสกาย
26/08/2023
9916

การประชุมวิชาการ SPENT สัญจร ครั้งที่ 10

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.00 - 15.45 น. ณ โรงพยาบาลขอนแก่น
26/07/2023
8632

SPENT Nutrition Interhospital Conference ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์
18/05/2023
8678

Nutrition Review ครั้งที่ 11

วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
8704
Load more