SPENT Conferences​

การประชุมวิชาการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตร พยาบาลโภชนบำบัด ครั้งที่ 8

วันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมเรนโบว์ฮอล์ ชั้น 17 โรงแรมใบหยกสกาย
15/05/2024
11183

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม PENSA Interdisciplinary Webinar ครั้งที่ 8

หัวข้อ “Update on sarcopenia : multidisciplinary approaches” วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00-16.30 น.
24/02/2024
11159

SPENT Webinar ครั้งที่ 2 “ALL ABOUT VITAMINS ตอบทุกเรื่องวิตามินที่คุณอยากรู้”

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ลงทะเบียน ฟรี!
16/12/2023
10984

SPENT Funds

ทุนวิจัยและนวัตกรรม

ทุนนวัตกรรม

ทุนนวัตกรรม สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 (วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท)

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครขอทุนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2566 ทาง E-mail : spentcenter@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม

วารสาร Thai JPEN

ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 (2566): กรกฎาคม-ธันวาคม 2566

บทความวิจัย

 • ประสิทธิภาพของการใช้แบบประเมิน Nutrition Alert Form เทียบกับแบบประเมิน Malnutrition-Inflammation Score เพื่อประเมินภาวะทุพโภชนาการ ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
  อภิชาติ ฉัตรไกรเลิศ, สุทธิยา อนุมาศ, เอกพงศ์ สุรินทร์รัฐ, มณฑิรา เขียนลิขิต, ภาวินี สุริยะ, นัทยา สีทาดี
 • ผลของการรับประทานอาหารว่างจากปลาทูน่าโปรตีนสูงต่อภาวะโภชนาการและความเหมาะสมในผู้ป่วยที่ได้รับการบําบัดทดแทนไต
  ปรมัตถ์ ธิมาไชย, อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์, นัทธี เสนาะดนตรี, อมล สิงห์สกุล, บัญชา สถิระพจน์
 • ภาวะโภชนาการ การได้รับพลังงานและโปรตีนในผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดเซลล์ที่ขนาดไม่เล็กที่ได้รับยาเคมีบำบัด
  พิมพ์วิภา พลสวัสดิ์, กนกพร เกษสถล, เพ็ญรัตน์ ศรีรัตนะ, บุษบา ตระการสง่า, ณัฎฐดา อารีเปี่ยม, ชิดชนก รุ่งเรือง, ทิพวรรณ ศิริเฑียรทอง

บทความทบทวนวิชาการ

 • การป้องกันแสงอาหารทางหลอดเลือดดำสำหรับทารกเกิดก่อนกำหนด
  นีรชา พลอินทร์, ฐิติมา ด้วงเงิน
 • การให้โภชนบำบัดเพื่อส่งเสริมการหายของแผล
  ปิยนุช ชาติละออง

SPENT News

ข่าวประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรม

SPENT Guidelines

คำแนะนำในการรักษาและดูแลผู้ป่วย

สมัครสมาชิก

สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

รับข่าวสารการแพทย์เกี่ยวกับ PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION
และร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯในราคาพิเศษ

SPENT Books

หนังสือวิชาการสมาคมฯ

Our Sponsors

Platinum

Abbott Logo 3

 

Bronze