ทุนนวัตกรรม

SPENT Funds

ทุนนวัตกรรม

ทุนนวัตกรรม สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 (วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท)

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครขอทุนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2566 ทาง E-mail : spentcenter@gmail.com

💰 ทุนนวัตกรรม สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม :

https://drive.google.com/drive/folders/1H4MHd3kia8XBXf0_ADedtfe6FgMDxMbc?usp=sharing

ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทคัดย่อหรือสมัครทุนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2566
ทาง E-mail : spentcenter@gmail.com

Facebook
Twitter
Email
Print