ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม PENSA Interdisciplinary Webinar ครั้งที่ 8

หัวข้อ “Update on sarcopenia : multidisciplinary approaches” วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00-16.30 น.
24/02/2024

Detail

Saturday 16 Dec. 2023 time 13.00-14.00 hrs. Those interested can register free of charge. By registering via QR Code