ประชาสัมพันธ์การเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เรื่อง โภชนาการกับโรคมะเร็ง (Nutrition and Cancer)

 ขอประชาสัมพันธ์ ด้วยหน่วยโภชนบริการ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล ร่วมกับสำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้จัดประชุมวิชาการ “เรื่อง โภชนาการกับโรคมะเร็ง (Nutrition and Cancer)” ในระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2566 รูปแบบ hybrid โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน ดังนี้

  • รูปแบบ onsite ราคา 1,500 บาท ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น (รับจำนวน 150 คน)
  • รูปแบบ online ราคา 500 บาท (รับจำนวน 300 คน)

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2566 โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับค่าลงทะเบียนได้จากหน่วยงานต้นสังกัดตามระเบียบ และเข้าประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณสุภาพร อ่อนนวล หน่วยโภชนบริการ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล

โทร 0-2576-6000 ต่อ 6122
https://www.daa.cra.ac.th/

Facebook
Twitter
Email
Print