ขอไว้อาลัยและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปรียานุช แย้มวงษ์

สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยแด่ รองศาสตราจารย์ พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ อดีตนายกสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย และอดีตประธานชมรมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งเอเชีย (Parenteral and Enteral Nutrition Society of Asia: PENSA)

อาจารย์ปรียานุช แย้มวงษ์เป็นอาจารย์อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาศาสตร์คลินิกประจำคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล อาจารย์อุทิศตนให้กับการเรียน การสอน และการค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์ ตลอดระยะเวลาการทำงานของท่าน อาจารย์ได้ร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนศาสตร์คลินิกทั่วโลก ในฐานะประธานชมรมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งเอเชีย มีส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความร่วมมือระดับนานาชาติทั้งในเอเชีย ยุโรปและอเมริกา เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

การจากไปของอาจารย์ เป็นความสูญเสียที่สำคัญของวงการแพทย์และวงการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านโภชนศาสตร์คลินิก

สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ขอสดุดีคุณงามความดีที่ รองศาสตราจารย์ พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ได้ปฏิบัติตลอดชีวิตการทำงานของท่าน และขอให้ดวงวิญญาณท่านไปสู่สุคติในสัมปรายภพด้วยเทอญ

นพ.วินัย อึงพินิจพงศ์

นายกสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

Facebook
Twitter
Email
Print