สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND
Journal 2019
กลูดากอนไลค์ เป็ปไทด์-2 อนาล็อก ในการรักษาภาวะลำไส้สั้น
เผยแพร่เมื่อ 08 สิงหาคม 2019 10:09:21

กลูดากอนไลค์ เป็ปไทด์-2 อนาล็อก ในการรักษาภาวะลำไส้สั้น

คำแนะนำการดูแลหางโภชนาการในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่นอนโรงพยามาล พ.ศ. 2560 ตอนที่ 1: การให้อาหารเข้าทางเดินอาหาร (คำแนะนำที่ 1-4)
เผยแพร่เมื่อ 08 สิงหาคม 2019 10:10:17

คำแนะนำการดูแลหางโภชนาการในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่นอนโรงพยามาล พ.ศ. 2560 ตอนที่ 1: การให้อาหารเข้าทางเดินอาหาร (คำแนะนำที่ 1-4)

การขาดสังกะสีในผู้ปวยโรคตับอ่อนอักเสบเรื้อรังและได้รับการผ่าตัด แพนครีเอติโดดูโอเคเนกโตมีชนิดมาตรฐานวิปเปิ้ล
เผยแพร่เมื่อ 08 สิงหาคม 2019 10:11:38

การขาดสังกะสีในผู้ปวยโรคต้อ่อนอักเสบเรื้อรังและได้รับการผ่าตัดแพนครีเอติโดดูโอเคเนกโตมีชนิดมาตรฐานวิปเปิ้ล

ผลระยะสั้นของน้ำมันมะพร้วสกัดเย็นต่อระดับไขมันในเลือดในผู้ปวยที่ได้ รับยาลดไขมันกลุ่มสเตดินในขนาดความแรงปานกลาง
เผยแพร่เมื่อ 08 สิงหาคม 2019 10:12:46

ผลระยะสั้นของน้ำมันมะพร้วสกัดเย็นต่อระดับไขมันในเลือดในผู้ปวยที่ได้รับยาลดไขมันกลุ่มสเตดินในขนาดความแรงปานกลาง

การพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาทางโภชนาการและเจตคติต่อเทคนิคการ สอนโดยใช้ผู้ป่วยมาตรฐานในสถานการณ์จำลอง
เผยแพร่เมื่อ 08 สิงหาคม 2019 10:14:50

การพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาทางโภชนาการและเจตคติต่อเทคนิคการสอนโดยใช้ผู้ป่วยมาตรฐานในสถานการณ์จำลอง