สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND
Guideline 2018
คำแนะนำการดูแลทางโภชนาการในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่นอนโรงพยาบาล พ.ศ. 2561
เผยแพร่เมื่อ 08 มีนาคม 2019 11:51:27

ตอนที่ 1: การให้อาหารเข้าทางเดินอาหาร (Enteral Nutrition)

ปรับปรุงครั้งที่ 1: มีนาคม พ.ศ. 2562