สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND
สมัครสมาชิก
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง ข้อมูลจำเป็นจึงต้องกรอกให้ครบถ้วน
ชื่อ - นามสกุล*
อาชีพ*
ที่อยู่ 1*
ที่อยู่ 2
เบอร์โทรศัพท์ออฟฟิศ
เบอร์โทรศัพท์บ้าน
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
แฟกซ์
รูปแบบสมาชิก*
ข้อมูลเข้าระบบ
อีเมล*
รหัสผ่าน*
อัตราค่าสมัครสมาชิกสมาคม
สมาชิกสามัญตลอดชีพ
คุณสมบัติ

แพทย์ / พยาบาล / เภสัชกร / นักกำหนดอาหารและบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ

อัตราค่าสมัคร

3,000 บาท ชำระครั้งเดียว

ระยะเวลา

ตลอดชีพ

การสมัคร

ยื่นใบสมัครต่อนายทะเบียน

สิทธิประโยชน์

- เข้าเว็บไซต์
- รับวารสาร 3 ฉบับ/ปี
- รับ PIN สมาคมฯ
- รับส่วนลดค่าลงทะเบียนงานประชุมวิชาการต่างๆ ของสมาคมฯ

สมาชิกสามัญรายปี
คุณสมบัติ

แพทย์ / พยาบาล / เภสัชกร / นักกำหนดอาหารและบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ

อัตราค่าสมัคร

600 บาท/ปี

ระยะเวลา

1 ปี

การสมัคร

ยื่นใบสมัครต่อนายทะเบียน

สิทธิประโยชน์

- เข้าเว็บไซต์
- รับวารสาร 3 ฉบับ/ปี
- รับ PIN สมาคมฯ
- รับส่วนลดค่าลงทะเบียนงานประชุมวิชาการต่างๆ ของสมาคมฯ ในปีที่สมัคร หากสมัครหลังการประชุมวิชาการจะได้ส่วนลดในการประชุมปีถัดไป

สมาชิกสมทบ
คุณสมบัติ

นักศึกษาปริญญาตรี / นักศึกษาปริญญาโท / นักศึกษาปริญญาเอก

อัตราค่าสมัคร

300 บาท/ปี

ระยะเวลา

1 ปี

การสมัคร

ยื่นใบสมัครต่อนายทะเบียน

สิทธิประโยชน์

- เข้าเว็บไซต์
- รับวารสาร 3 ฉบับ/ปี
- รับ PIN สมาคมฯ
- รับส่วนลดค่าลงทะเบียนงานประชุมวิชาการต่างๆ ของสมาคมฯ ในปีที่สมัคร หากสมัครหลังการประชุมวิชาการ จะได้ส่วนลดในการประชุมปีถัดไป

ช่องทางการชำระเงิน
  • ชื่อบัญชี : สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
  • ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช บัญชีออมทรัพย์
  • เลขบัญชี : 016-434894-2