สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND
 • ( Thai Version) LLL (Live Long Learning) Programme in Clinical Nutrition and Metabolism
 • (English version) LLL (Live Long Learning) Programme in Clinical Nutrition and Metabolism
 • การประชุมวิชาการประจำปี 2562 Practical Points in Clinical Nutrition
 • Nutrition Review ครั้งที่ 8
 • SPENT Nutrition Interhospital Conference ครั้งที่ 2/2562
 • โครงการประเมินโภชนาการ
  เว็บแอปพลิเคชันในการประเมินภาวะโภชนาการ
  แจ้งชำระเงิน
  กรุณาแจ้งการโอนเงินผ่านช่องทางนี้เท่านั้น
  สมัครสมาชิก
  เพื่อรับสิทธิ์ประโยชน์ที่มากกว่า
  ติดต่อสอบถาม
  โทร 087-0305301
  อีเมล spentcenter@gmail.com
  ส่งข้อความถึงเรา
  กิจกรรมและประชาสัมพันธ์
  สั่งซื้อหนังสือวิชาการ
  PENSA 2019
  https://www.pensa2019.org/web/updated_news.php
  คำแนะนำในการลงทะเบียนผ่านระบบ LLL Web Portal
  ***ข้อความสำคัญก่อนลงทะเบียน LLL Programme*** สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วม LLL Programme in Clinical Nutrition and Metabolism วันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพมหานคร ผู้ลงทะเบียนต้องทำการลงทะเบียนผ่านระบบ LLL Web Portal http://lllnutrition.com/ ก่อนเขียนใบสมัครลงทะเบียนของสมาคมฯ
  เชิญส่งประกวดผลงานวิจัยดีเด่น ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2562
  ขอเชิญร่วมส่งประกวดผลงานวิจัย เพื่อรับรางวัลผลงานดีเด่น ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2562  ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562  ณ ห้องเรนโบว์ฮอลล์ ชั้น 17 โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพฯ กำหนดส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยส่ง CD มาที่สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย เลขที่ 2 อาคารโภชนาการ ชั้น 4 โรงพยาบาลศิริราช แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร.087-030-5301 E-mail: spentcenter@gmail.com ระยะเวลาในการนำเสนอ oral presentation 12 นาทีซักถาม 3 นาทีกำหนด ส่ง power point presentation ภายในเวลา 09.00 น. ของวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 Poster Presentation โดยจัดเตรียม Poster ขนาด 90 X 120 ซม. กำหนดส่ง Poster ภายในเวลา 09.00 น. ของวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 การพิจารณารางวัล ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดประชุม การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด โดยมีรางวัลดังต่อไปนี้ แบบ oral presentation รางวัลที่ 1 รับการสนับสนุน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าลงทะเบียนไปเสนอผลงานต่อในงาน PENSA CONGRESS ครั้งต่อไป ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2563 ณ ประเทศไทย รางวัลที่ 2 เงินสดจำนวน 3,000 บาท รางวัลที่ 3 เงินสดจำนวน 2,000 บาท แบบ poster presentation รางวัลที่ 1 เงินสดจำนวน 3,000 บาท รางวัลที่ 2 เงินสดจำนวน 2,000 บาท รางวัลที่ 3 เงินสดจำนวน 1,000 บาท หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อฝ่ายเลขานุการสมาคมฯ โทร 087-0305301 หรือส่งทาง E-mail: spentcenter@gmail.com และสามารถ download แบบฟอร์มและคำแนะนำในการนำเสนอผลงานวิจัยได้ที่ www.spent.or.th แบบฟอร์มนำเสนอผลงานวิจัย 2562.docx แบบฟอร์มนำเสนอผลงานวิจัย 2562.pdf
  25th ESPEN clinical course of clinical nutrition and metabolic care
  เรียน สมาชิกสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยทุกท่าน              เนื่องด้วย European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) จะจัดการประชุม 25th ESPEN clinical course of clinical nutrition and metabolic care ระหว่างวันที่ 5-10 ต.ค. 2561   ณ เมืองซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย โดยทาง ESPEN เพิ่งเสนอสิทธิ์ให้แก่ สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย (SPENT) ในการเสนอชื่อผู้เข้าประชุมจำนวน 3 ท่าน เพื่อรับค่าลงทะเบียนในอัตราพิเศษ ตามเงื่อนไขที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับดังต่อไปนี้ 1) จ่ายค่าลงทะเบียนในอัตราพิเศษ 150 EURO (ลดจาก 600 EURO) ซึ่งครอบคลุมค่าลงทะเบียน และเอกสารประกอบการประชุม 2) ได้รับการยกเว้นค่าที่พักแบบห้องคู่ที่ ESPEN กำหนด จำนวน 5 คืน ระหว่างการประชุม ผู้เข้าประชุมจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ และการเดินทางจากสนามบินมายังที่ประชุมเอง รวมทั้งค่าทำวีซ่าและประกันสุขภาพตามเงื่อนไขของสถานฑูตโครเอเชีย             ในการนี้สมาคม SPENT ใคร่ขอเชิญชวนสมาชิกผู้สนใจทุกท่าน แจ้งความจำนงเพื่อรับการเสนอชื่อเป็นตัวแทนของสมาคมในการประชุมวิชาการดังกล่าว ตามแบบฟอร์ม พร้อมแนบเอกสารรับรองการปฏิบัติงานดัานโภชนบำบัดจากผู้บังคับบัญชา ส่งทางอีเมลล์ spentcenter@gmail.com ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เพื่อสมาคมฯ จะดำเนินการต่อไปได้ทันตามกำหนดโดยผู้ได้รับพิจารณาสิทธิ์ดังกล่าวจะได้รับการติดต่อทางอีเมลและ/หรือทางโทรศัพท์ 25th ESPEN course of Clinical Nutrition >>สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มแสดงความจำนง เพื่อเข้าร่วมประชุม 25th ESPEN clinical course of clinical nutrition and metabolic care ที่นี่<<
  APPSPGHAN 2018
  Joint Venture of Nutrition Therapy Program between Thailand and Lao PDR
  การรับสมัครขอทุนวิจัย จอมจักร จันทรสกุล
  ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มนำเสนอผลงานวิจัย.pdf สัญญาการรับทุนวิจัย แก้ไข 2561.pdf เกณฑ์การรับทุนวิจัย edit 23 ก.พ 61.pdf
  ปฎิทินกิจกรรม
  2017
  30 พฤศจิกายน 2019 - 01 ธันวาคม 2019
  ( Thai Version) LLL (Live Long Learning) Programme in Clinical Nutrition and Metabolism ห้องเรนโบว์ฮอลล์ ชั้น 17 โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพมหานคร 08.00 - 16.45
  30 พฤศจิกายน 2019 - 01 ธันวาคม 2019
  (English version) LLL (Live Long Learning) Programme in Clinical Nutrition and Metabolism ณ โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพฯ 08.00 - 16.45
  28 - 29 พฤศจิกายน 2019
  การประชุมวิชาการประจำปี 2562 Practical Points in Clinical Nutrition ณ ห้องเรนโบว์ฮอลล์ ชั้น 17 โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพมหานคร 08.00-16.30
  02 - 03 พฤศจิกายน 2019
  Nutrition Review ครั้งที่ 8 ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 08.00-16.00
  24 ตุลาคม 2019
  SPENT Nutrition Interhospital Conference ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมห้อง 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  12.00-16.00 น.