สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย "งานประชุมวิชาการประจำปี 2566

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย "งานประชุมวิชาการประจำปี 2566" 

สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย 

 

เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

 

  • ประเภท Oral presentation

รางวัลที่ 1 รับการสนับสนุน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าลงทะเบียนไปเสนอผลงานต่อในงาน
             PENSA Congress ครั้งต่อไป พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 เงินสดจำนวน 5,000 บาท
รางวัลที่ 3 เงินสดจำนวน 3,000 บาท

  • ประเภท Poster presentation

รางวัลที่ 1 เงินสดจำนวน 3,000 บาท
รางวัลที่ 2 เงินสดจำนวน 2,000 บาท
รางวัลที่ 3 เงินสดจำนวน 1,000 บาท

 

 **ดาวโหลดแบบฟอร์มและคำแนะนำในการนำเสนอผลงานวิจัย**