สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND
กองทุนวิจัย“จอมจักร จันทรสกุล” ประจำปี พ.ศ. 2566

กองทุนวิจัย “จอมจักร จันทรสกุล”

สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

ประจำปี พ.ศ. 2566

(จำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาทต่อทุน จำนวน 1-3 ทุนต่อปี)

การเปิดรับสมัครขอทุนวิจัย

ตั้งแต่ วันที่ 1 เดือนมีนาคม ถึงวันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566

 

*สามารถดูรายละเอียดได้ดังลิงก์ด้านล่าง

เกณฑ์การรับทุนวิจัย "จอมจักร จันทรสกุล"

แบบเสนอโครงการวิจัย

สัญญาการรับทุนวิจัย "จอมจักร จันทรสกุล"