สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND
ประชาสัมพันธ์การประชุม The 22nd Annual Congress of Korean Society for Parenteral and Enteral Nutrition (KSPEN 2023) & 3rd International Congress
แจ้งประชาสัมพันธ์ สมาคม Korean Society for Parenteral and Enteral Nutrition (KSPEN)จะมีการจัดประชุมวิชาการประจำปี The 22nd Annual Congress of Korean Society for Parenteral and Enteral Nutrition (KSPEN 2023) & 3rd International Congress 
ในธีม "Better Nutrition, Better Life"
ในวันศุกร์ 9 และวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัย Sejong University, Gwanggaeto Hall, Seoul, Korea และรูปแบบ online
 
*สนใจสามารถลงทะเบียนฟรี ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 21 พฤษภาคม 2566 
รายละเอียด  https://www.kspen2023.org/html/?pmode=inputList&smode=checkInp&intAcSeq=266&non=2
 
*สนใจส่งผลงานประกวด ตั้งแต่วันนี้ - 23 เมษายน 2566 
รายละเอียด https://www.kspen2023.org/html/?pmode=inputList&smode=checkAbst&intAcSeq=266&non=3
 
 
** สามารถดูรายละเอียดงานประชุมและวิทยากรได้ที่ https://www.kspen2023.org/