สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND
กองทุนวิจัย“จอมจักร จันทรสกุล” ประจำปี พ.ศ. 2565

 

กองทุนวิจัย “จอมจักร จันทรสกุล”

สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

ประจำปี พ.ศ. 2565

(จำนวนเงินไม่เกิน 50,000 บาทต่อทุน จำนวน 2 ทุนต่อปี)

 

การเปิดรับสมัครขอทุนวิจัย

ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565

 

สามารถดาวโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องด้านล่าง

- เกณฑ์การรับทุนวิจัย "จอมจักร จันทรสกุล"

- แบบเสนอโครงการวิจัย

- สัญญาการรับทุนวิจัย

- รางวัลวิจัย จากทุนวิจัย จอมจักร จันทรสกุล