สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND
สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศใช้กราฟการเจริญเติบโตชุดใหม่สำหรับเด็กไทยอายุแรกเกิด – 5 ปี และ อายุ 5-19 ปี

 

สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศใช้กราฟการเจริญเติบโตชุดใหม่สำหรับเด็กไทยอายุแรกเกิด – 5 ปี และ อายุ 5-19 ปี เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตเต็มศักยภาพและประเมินสถานการณ์การเจริญเติบโตที่เป็นจริงของเด็กไทย โดยเริ่มนำมาใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 ทางสมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย จึงได้ดำเนินการนำข้อมูลมาจัดทำเป็นกราฟการเจริญเติบโตสำหรับเด็กไทย อายุแรกเกิด – 5 ปี และอายุ 5-19 ปี ในรูปแบบ Percentile charts ของดัชนีการเจริญเติบโต ได้แก่ weight-for-age, height-for-age และ weight-for-height เพื่อให้กุมารแพทย์สามารถใช้ในการประเมินการเจริญเติบโตของเด็กได้อย่างถูกต้องและทันสมัย

 

ผู้สนใจสามารถ download กราฟการเจริญเติบโตสำหรับเด็กไทย อายุแรกเกิด – 5 ปี และ อายุ 5-19 ปี ในรูปแบบ pdf ได้ที่นี่!!