สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND
สมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย และชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย จัดประชุม Intensive course in pediatric nutrition ครั้งที่ 18

 

 

สมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย และชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย

จะมีการจัดประชุม Intensive course in pediatric nutrition ครั้งที่ 18 เรื่อง Nutrition: The secret hero for disease management”  ในระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2565 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล การบรรยายรูปแบบ Hybrid (Onsite & Online) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่แพทย์และบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพทารก เด็กเล็กและวัยรุ่น

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่!!