สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND
ประชาสัมพันธ์การสมัครสมาชิก ESPEN และ ASPEN ในอัตราพิเศษ ผ่านสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์การสมัครสมาชิก ESPEN และ ASPEN ในอัตราพิเศษ
ผ่านสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

 

ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยสมัครเป็นสมาชิก ESPEN block membership และ ASPEN Global Nutrition Partnership (GNP) Program ปี พ.ศ. 2565 ดังนี้

 

ESPEN block membership

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ (ใช้สิทธิได้ตั้งแต่ได้รับการอนุมัติจาก ESPEN จนถึง 31 ธ.ค. 2565)

  • ได้รับสิทธิส่วนลดค่าลงทะเบียนงานประชุมวิชาการประจำปี ESPEN congress 2022 (ยกเว้น การลงทะเบียนในอัตรานักศึกษา จะไม่ได้รับส่วนลดเพิ่มเติม)
  • ได้รับสิทธิส่วนลดค่าลงทะเบียนในงานประชุมเชิงปฏิบัติการต่างๆ ของ ESPEN เช่น Live Long Learning (LLL) course ฯลฯ
  • ได้รับสิทธิในการค้นคว้าวารสารออนไลน์ ได้แก่ Clinical Nutrition, Clinical Nutrition ESPEN และ Clinical Nutrition Experiment
  • ได้รับสิทธิในการสมัครเพื่อรับทุน research fellowship grant และ travel fellowship grant ของ ESPEN

ประเภทสมาชิก

อัตราปกติ สมัครเอง (ต่อปี)

อัตราที่สมัครผ่าน SPENT

(ต่อปี)

สมาชิกปกติ

120 EURO

3,600 บาท

สมาชิกอาวุโส* (อายุ 65 ปี ขึ้นไป) เกิดก่อนวันที่ 01/01/1957

40 EURO

1,600 บาท

สมาชิกรุ่นเยาว์* (อายุต่ำกว่า 32 ปี) เกิดหลังวันที่ 01/01/1987

40 EURO

1,600 บาท

หมายเหตุ *สมาชิกอาวุโส และสมาชิกรุ่นเยาว์ จะต้องแสดงหลักฐานในการสมัคร

 

ASPEN Global Nutrition Partnership (GNP) Program

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ (ใช้สิทธิได้ตั้งแต่ได้รับการอนุมัติจาก ASPEN จนถึง 31 ธ.ค. 2565)

  • ได้รับสิทธิส่วนลดค่าลงทะเบียนงานประชุมวิชาการประจำปี ASPEN congress 2022
  • ได้รับสิทธิในการค้นคว้าวารสารออนไลน์ ได้แก่ Journal of Parenteral and Enteral Nutrition (JPEN) และ Nutrition in Clinical Practice (NCP)
  • ได้รับสิทธิส่วนลดในกิจกรรมวิชาการของ ASPEN เช่น webminar เป็นต้น
  • ได้รับสิทธิส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ ASPEN อาทิ หนังสือ
  • ได้รับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลที่สงวนสำหรับสมาชิกบน nutritioncare.org

ประเภทสมาชิก

อัตราปกติสมัครเอง (ต่อปี)

อัตราที่สมัครผ่าน SPENT
(ต่อปี)

แพทย์

235 USD

4,600 บาท

วิชาชีพอื่นๆ (ได้แก่ พยาบาล นักกำหนดอาหาร เภสัชกร และนักวิจัย)

165 USD

1,700 บาท

 

ใบสมัครสมาชิก ASPEN และ ESPEN ผ่านสมาคม SPENT 2565.docx

ใบสมัครสมาชิก ASPEN และ ESPEN ผ่านสมาคม SPENT 2565.pdf