สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND
ตรวจสอบเลขที่สมาชิกสมาคม SPENT

ตรวจสอบเลขที่สมาชิกสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

  1. สมาชิกสามัญตลอดชีพ
  2. สมาชิกรายปี และสมาชิกสมทบ