สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND
ประชาสัมพันธ์การประชุม Intenstive Course In Pediatric Nutrition " The Poewer of Micronutrients and Practical Enteral/Parenteral Nutrition Management"

Intenstive Course In Pediatric Nutrition

" The Poewer of Micronutrients and Practical Enteral/Parenteral Nutrition Management"

วันที่ 21- 22 สิงหาคม 2564

รูปแบบการบรรยาย : Webinar

รายละเอียดเพิ่มที่ >>http://www.pednutrition.org/news/power-micronutrients-and-practical-enteralparenteral-nutrition-management