สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND
PENSA Congress 2021

สาส์นจากนายกสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

 

เนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัส COVID -19 ทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุข และคุณภาพชีวิตของประชาชน จุดมุ่งหมายหลักของบุคลากรทางการแพทย์ คือความมุ่งมั่นในการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผมในนามนายกสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ซึ่งปีนี้ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุม PENSA Congress 2021 มีความกังวลถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นหลัก รวมถึงประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในเวชปฏิบัติ คณะกรรมการจัดงาน PENSA Congress ได้ร่วมกันอย่างแข็งขันเพื่อจัดงานให้ดีที่สุด และบรรลุวัตถุประสงค์หลัก โดยยืนยันการจัดการประชุม PENSA Congress 2021 ครั้งที่ 21 ในวันที่ 14-16 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ นอกจากการประชุมในสถานที่จัดงานแล้ว ยังมีการจัดประชุมแบบออนไลน์ควบคู่ไปด้วย สำหรับสมาชิกที่มีข้อจำกัดในการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม รายละเอียดของการประชุมสามารถค้นหาได้จากเว็บไซต์ของเรา www.pensa2021.com

 

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้ขยายกำหนดเวลาในการรับบทคัดย่อจาก 31 พฤษภาคม 2564 เป็น 30 มิถุนายน 2564 เพื่อเพิ่มโอกาสให้บุคลากรทางการแพทย์ที่มีภาระงานหนักได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่มีอุปสรรคในการเดินทางสามารถนำเสนอผลงานแบบออนไลน์ได้ บทคัดย่อที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลการวิจัย ทั้งประเภทการนำเสนอแบบ oral และ poster ด้วย

 

คณะกรรมการฯ ทุกคนขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่เผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 2019 ในครั้งนี้ และชื่นชมในการทุ่มเทและอุทิศตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน โดยหวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในไม่ช้า และขอให้ทุกท่านปลอดภัยและมีสุขภาพดี แล้วหวังว่าจะได้พบทุกท่านในเดือนตุลาคมนี้นะครับ

 

ด้วยความเคารพ

นพ.วินัย อึงพินิจพงศ์

นายกสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย (SPENT)

และประธานชมรมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งเอเชีย (PENSA)