สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND
สั่งจอง CD บันทึกการประชุม Nutrition Review 9

ท่านใดสนใจสั่งจอง CD บันทึกการประชุม Nutrition Review ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563

ณ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า สามารถสั่งจองได้ผ่าน QR Code นี้