สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND
งานประชุมวิชาการ The 5th Renal and Nutrition Conference "Pirate of the Nephrology"
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 5th Renal and Nutrition Conference "Pirate of the Nephrology"
ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมโรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ
 
ค่าลงทะเบียน ก่อนวันที่ 15 มกราคม 2563       2,500  บาท
                              หลังวันที่ 15 มกราคม 2563       3,000  บาท
 
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.kidneypmk.com
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
โทร: 063-989-0341