สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND
คำแนะนำในการลงทะเบียนผ่านระบบ LLL Web Portal

***ข้อความสำคัญก่อนลงทะเบียน LLL Programme***

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วม LLL Programme in Clinical Nutrition and Metabolism

วันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพมหานคร

ผู้ลงทะเบียนต้องทำการลงทะเบียนผ่านระบบ LLL Web Portal http://lllnutrition.com/

ก่อนเขียนใบสมัครลงทะเบียนของสมาคมฯ