สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND
ตารางการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้น
ยังไม่มีข้อมูล
ตารางการประชุมที่ผ่านมาแล้ว
การอบรมการนำความรู้สุ่ประชาชนประจำปี 2560 เรื่อง “กินอยู่อย่างมีความสุขกับมะเร็ง”
15 ธันวาคม 2017 15:08:27
การอบรมการนำความรู้สุ่ประชาชนประจำปี 2560

เรื่อง “กินอยู่อย่างมีความสุขกับมะเร็ง ”

วันที่จันทร์ที่ 21 สิงหาคม พศ. 2560

ณ  ห้องประชุม ห้องประชุมจำลอง ชั้น 5

อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลหาดใหญ่ 

การให้โภชนบำบัด มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง การให้อาหารที่เหมาะสมกับวิธีการรักษาเช่น การใช้เคมีบำบัด การฉายแสง  การเพิ่มภูมิต้านทานในร่างกายและการผ่าตัด การรักษาเหล่านี้มีผลต่อการย่อย การดูดซึม และขบวนการเผาผลาญสารอาหารของผู้ป่วย  นอกจากนี้ผู้ป่วยอาจมีอาการข้างเคียงที่เกิดจากการรักษาได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน การรับรส กลิ่น กลืนลำบาก เบื่ออาหาร และระบบขับถ่ายที่เปลี่ยนแปลงไป การกินอาหารได้น้อยลงเนื่องจากเบื่ออาหาร(Anorexia) ทำให้ได้รับพลังงานและสารอาหารน้อยลง   นอกจากนี้อาจเกิดอาการผอมแห้ง (Cancer Cachexia) ซึ่งเป็นผลทางคลินิกของผู้ป่วยมะเร็งซึ่งตอบสนองต่อระบบการอักเสบเรื้อรัง ทำให้มีการสูญเสียกล้ามเนื้อ ส่งผลให้เกิดภาวะทุพโภชนาการ ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสภาวะโภชนาการของผู้ป่วย ดังนั้นการเลือกและดัดแปลงอาหารให้เหมาะสม  การให้อาหารเสริมและอาหารทางการแพทย์ การให้อาหารทางสายให้อาหาร หรือทางหลอดเลือดดำในโรงพยาบาลรวมทั้งการแนะนำอาหารแก่ผู้ป่วยเมื่อกลับไปพักฟื้นที่บ้าน จะช่วยให้ผู้ป่วยแข็งแรงขึ้น ลดอาการแทรกซ้อน และมีความรู้สึกดีขึ้นมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับโรคได้ 

            คณะอนุกรรมการความรู้สู่ประชาชนของสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารฯ โดยความเห็นชอบจากนายกสมาคมฯ เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงมีมติร่วมกันในการจัดงานวิชาการ โดยเน้นหัวข้ออันเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยและผู้สนใจ โดยใช้คณาจารย์จากสหสาขาวิชาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของอาจารย์แต่ละท่านในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง         

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ความรู้ทางด้านโภชนบำบัดในผู้ป่วยโรคมะเร็ง
  2. เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง
  3. สร้างความสัมพันธ์อันดีงาม

วัน เวลา สถานที่

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 8.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมจำลอง ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลหาดใหญ่

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้สนใจทั่วไป