สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND
ตารางการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้น
ยังไม่มีข้อมูล
ตารางการประชุมที่ผ่านมาแล้ว
(English version) LLL (Live Long Learning) Programme in Clinical Nutrition and Metabolism
24 กันยายน 2018 13:32:48

WELCOME TO THE LLL PROGRAMME IN CLINICAL NUTRITION AND METABOLISM
The Life Long Learning (LLL) programme in Clinical Nutrition and Metabolism is an innovative and effective educational programme for medical doctors and healthcare specialists offering training on-line and live courses, by a variety of modern training methodologies and resources.
LLL programme in Clinical Nutrition and Metabolism is based on an Educational Curriculum offering 120 training modules created and peer reviewed by recognized experts in the field.
LLL Programme in Clinical Nutrition and Metabolism is a global effort of ESPEN to provide post-graduate qualification in Clinical Nutrition and to improve daily practice. It was developed as the project BG-03-B-F-PP-166039 of Leonardo da Vinci Programme by ESPEN and a number of European Universities with the support of the European Union. LLL Programme in Clinical Nutrition and Metabolism was accredited by Union Européenne des Médecins Spécialistes. The Programme is continuously maintained by ESPEN.

Training Approaches and Certification
The LLL programme offers training on-line and at live courses. On-line training and training at live courses awards Credits.
Each topic taken on-line offers up to 4 CME credits after successful pass of corresponding grading quizzes for the topic.
Participation in a live course in one topic offers 4 CME credits. Credit accumulation gives the opportunity to apply for final examination for the ESPEN Diploma in Clinical Nutrition.
There are no fees for registration and participation in on-line activities.
The address for registration is http://lllnutrition.com/

How to learn on-line
The On-line Course offers self-training activities. It provides access to module content, clinical cases, self-training tests, and grading quizzes. To earn credits on-line all these activities should be completed.

How to learn at a live course?
Live courses are a compulsory component of training in the LLL programme. Each topic includes 3-4 modules and has a 4 hours format.
Each live course consists of 3 components: Lectures, cases and test.
Live courses are organized at ESPEN annual congresses and by national PEN societies. The live courses are regularly announced on the LLL http://lllnutrition.com/mod/resource/ and ESPEN website.
Before attending a live course, the participants should be registered on the LLL Web Portal  http://lllnutrition.com/ and should study the on-line modules included in the live course.

ESPEN Diploma in Clinical Nutrition and Metabolism
To get ESPEN Diploma the participants have to accumulate credits and to pass final examination.
120 CME credits are necessary to sit for the final examination.
A minimum of 56 credits from live courses and 64 credits from on-line courses are requested. The final examination, if passed awards the additional 20 credits.
The examination is organized annually at ESPEN Congress.
Registration can be made by sending an e-mail to the LLL board:
Regina Komsa-Penkova: rkomsa@gmail.com
This Diploma confirms that the recipient has earned at least 150 CME credits in Clinical Nutrition from the educational system of the European Society of Clinical Nutrition (ESPEN). It provides recognition of skills and competences in Clinical Nutrition to the owner of the Diploma and it has all the prestige of ESPEN. It can be considered as an endorsement by ESPEN, but it is not an equivalent of a formal degree recognized by a Ministry of Education of any country. For professional career development the Diploma has the weight that employers want to give it.
The LLL board wishes you very successful and fruitful educational experience.
Don’t hesitate to invite your colleagues and peers to the LLL programme!

How to register?

You cannot start your training on LLL programme without registration. Registration to LLL programme is free of charge. In case you are already an ESPEN member, please use your ESPEN username and password to access the LLL programme. 

If you have already an account in the LLL, there is no need to register to LLL again before you attend a new Live Course. If you are not an ESPEN member, and you have never been registered to LLL before, you need to make an individual account for LLL.

Registration procedure: 

 1.  1. Go to LLL WEB PORTAL: http://lllnutrition.com/
 2.  2. Click on “Register to LLL Programme”
 3. You will arrive to the ESPEN webpage
 4. On the right side of the menu click on “Register” On the page “Register New User”:

You have to fill in ALL THE INFORMATION REQUIRED!!!  

   5. After you complete the registration, you will receive two emails from info@espen.org, one informational and another one for verification, providing a link asking you to activate your personal account. Click on the link and finalise your subscription by completing all your personal details.

 Note: Most verification emails are received immediately, however, during peak times, it can take LLL WEB-portal longer to send them out.  Please check your spam folder to be sure that verification email is not being detected as spam (especially if you have a Hotmail or Yahoo email account). 

Accounts that are not activated or with incomplete personal details will be deleted by the LLL administration after 20 days.

Important!!!  

If you want to attend a Live LLL course, you have to register first. Otherwise, you may not take part in the Course. Participants must register by themselves. Neither ESPEN nor LLL staff provide registration for the participants!!!

LLL-live course 1 - 2 December 2018, Bangkok, THAILAND

Instruction for registration:

1) Download and fill the registration form as below.

2) Send the registration form to spentcenter@gmail.com

3) You will recieve the confirmation of your registration within a few days.

 LLL course registration fees (EUR 35 per 1 module)

Registration fee can be paid at the registration desk in CASH ONLY (in EUR or USD only)*

1 Module      EUR 35 / USD 40

2 Modules    EUR 70 / USD 80

3 Modules    EUR 105 / USD 120

4 Modules    EUR 140 / USD 160

( Thai Version) LLL (Live Long Learning) Programme in Clinical Nutrition and Metabolism
16 ตุลาคม 2018 12:50:00

LLL Programme คือ.......

LLL (Live Long Learning) Programme in Clinical Nutrition and Metabolism เป็นแผนการศึกษาต่อเนื่องสำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านโภชนศาสตร์คลินิก ซึ่งพัฒนาและดำเนินการโดย European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (หรือที่รู้จักในนาม ESPEN) ผู้สนใจสามารถเข้าร่วม LLL programme ได้ทั้งการฟังการบรรยายสด และการศึกษาด้วยตัวเองแบบออนไลน์

LLL ประกอบด้วย หัวข้อด้านโภชนศาสตร์คลินิกที่สำคัญรวม 40 หัวข้อ ซึ่งแบ่งเป็นหัวข้อย่อยได้ 120 เรื่อง โดยแต่ละหัวข้อย่อยประกอบด้วยเนื้อหาที่ทบทวนจากข้อมูลอันทันสมัย กรณีศึกษาจากผู้ป่วย แบบฝึกหัดเพื่อประเมินตนเอง และแบบทดสอบ ผู้ลงทะเบียนสามารถเลือกหัวข้อที่สนใจได้อย่างอิสระ โดยจะมีโอกาสเข้าถึงเนื้อหา รวมถึงโอกาสในการได้รับเครดิตประกาศนียบัตร ทั้งนี้ LLL programme จะเพิ่มหัวข้อต่างๆ ตามที่ผู้ลงทะเบียนเก็บไว้เป็น portfolio

วิธีการลงทะเบียน

การเข้าร่วม LLL Programme ผู้ลงทะเบียนต้องทำการลงทะเบียนผ่านระบบ LLL Web Portal โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้ ESPEN Username และ Password ก่อนลงทะเบียนในใบสมัครที่แนบมานี้

คำแนะนำในการลงทะเบียนผ่านระบบ LLL Web Portal

 • หากท่านเป็นสมาชิกของ ESPEN อยู่แล้ว ท่านสามารถใช้ ESPEN username และ password ในการเข้าถึง LLL programme
 • หากท่านเคยสมัครร่วม LLL ก่อนหน้านี้ ท่านสามารถใช้ username และ password เดิมโดยไม่ต้องสร้างบัญชีใหม่ หากท่านมีมากกว่า 1 บัญชี ควรอีเมลล์ติดต่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ LLL programme เพื่อรวม portfolio ให้เป็นบัญชีเดียวกัน
 • หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ESPEN และไม่เคยมีบัญชี LLL ท่านสามารถดำเนินการดังนี้
 1. ไปที่ LLL Web Portal: http://lllnutrition.com/
 2. เลือก “Register to LLL Programme”
 3. ท่านจะอยู่ที่ ESPEN webpage
 4. เลือก “Register” ซึ่งอยู่ในเมนูทางด้านขวา

ซึ่งจะนำท่านไปสู่หน้า “Register New User” หลังจากนั้นกรุณากรอกข้อมูลที่สำคัญทั้งหมด

 1. ภายหลังการลงทะเบียนสมบูรณ์ ท่านจะได้รับอีเมลล์จาก info@espen.org จำนวน 2 ฉบับ ฉบับแรกเป็นข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ LLL programme ส่วนอีกฉบับเป็นการยืนยันการสร้างบัญชี LLL ซึ่งจะมีลิงก์เพื่อเปิดบัญชีของท่าน กรุณาเลือกลิงก์ดังกล่าวเพื่อเป็นการยืนยันการสมัครขั้นสุดท้าย หากท่านไม่ได้ดำเนินการยืนยันขั้นตอนนี้ บัญชีที่สร้างขึ้นจะถูกลบจากระบบภายใน 20 วัน

หมายเหตุ:

 • อีเมลล์ยืนยันการสร้างบัญชี LLL มักจะส่งถึงท่านโดยทันที หากท่านไม่ได้รับกรุณาตรวจสอบกล่องจดหมายขยะ
 • การใช้งาน LLL Web Portal ควรทำผ่านคอมพิวเตอร์ โดยใช้ Chrome หรือ Internet Explorer browsers

หากท่านมีปัญหาในการใช้งาน LLL Web Portal ท่านสามารถแจ้งปัญหาเป็นภาษาอังกฤษผ่านอีเมล์ไปที่ lllhelpdesk@espen.org หรือติดต่อผ่าน spentcenter@gmail.com ซึ่งอาจใช้ระยะเวลาในการตอบกลับ

ค่าลงทะเบียน หัวข้อละ 800.00 บาท * ไม่จำเป็นต้องลงครบทุกหัวข้อ* 

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561

 08.00 – 12.00

Nutrition Assessment and Techniques

800.00 บาท

 12.45 – 16.45

Nutrition Support in Cancer

800.00 บาท

 วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561

 08.00 – 12.00

Approach to Oral and Enteral Nutrition in Adults

800.00 บาท

 12.45 – 16.45

Nutrition Support in Metabolic Syndrome

800.00 บาท

วิธีชำระค่าลงทะเบียน

 • โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 016-434894-2 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ศิริราช 

           ชื่อบัญชี “สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย”

  **กรุณาส่งใบลงทะเบียน และหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน มาที่  E-mail: spentcenter@gmail.com**

 • ชำระเงินสด ได้ที่ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางชีววิทยาศาสตร์ (ชั้นล่างเป็นร้านอาหาร S&P)

          โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

( Thai Version) LLL (Live Long Learning) Programme in Clinical Nutrition and Metabolism
18 กันยายน 2019 10:09:12

LLL Programme คือ.......

LLL (Live Long Learning) Programme in Clinical Nutrition and Metabolism เป็นแผนการศึกษาต่อเนื่องสำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านโภชนศาสตร์คลินิก ซึ่งพัฒนาและดำเนินการโดย European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (หรือที่รู้จักในนาม ESPEN) ผู้สนใจสามารถเข้าร่วม LLL programme ได้ทั้งการฟังการบรรยายสด และการศึกษาด้วยตัวเองแบบออนไลน์

LLL ประกอบด้วย หัวข้อด้านโภชนศาสตร์คลินิกที่สำคัญรวม 40 หัวข้อ ซึ่งแบ่งเป็นหัวข้อย่อยได้ 120 เรื่อง โดยแต่ละหัวข้อย่อยประกอบด้วยเนื้อหาที่ทบทวนจากข้อมูลอันทันสมัย กรณีศึกษาจากผู้ป่วย แบบฝึกหัดเพื่อประเมินตนเอง และแบบทดสอบ ผู้ลงทะเบียนสามารถเลือกหัวข้อที่สนใจได้อย่างอิสระ โดยจะมีโอกาสเข้าถึงเนื้อหา รวมถึงโอกาสในการได้รับเครดิตประกาศนียบัตร ทั้งนี้ LLL programme จะเพิ่มหัวข้อต่างๆ ตามที่ผู้ลงทะเบียนเก็บไว้เป็น portfolio

วิธีการลงทะเบียน

การเข้าร่วม LLL Programme ผู้ลงทะเบียนต้องทำการลงทะเบียนผ่านระบบ LLL Web Portal โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้ ESPEN Username และ Password ก่อนลงทะเบียนในใบสมัครที่แนบมานี้

คำแนะนำในการลงทะเบียนผ่านระบบ LLL Web Portal

 • หากท่านเป็นสมาชิกของ ESPEN อยู่แล้ว ท่านสามารถใช้ ESPEN username และ password ในการเข้าถึง LLL programme
 • หากท่านเคยสมัครร่วม LLL ก่อนหน้านี้ ท่านสามารถใช้ username และ password เดิมโดยไม่ต้องสร้างบัญชีใหม่ หากท่านมีมากกว่า 1 บัญชี ควรอีเมลล์ติดต่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ LLL programme เพื่อรวม portfolio ให้เป็นบัญชีเดียวกัน
 • หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ESPEN และไม่เคยมีบัญชี LLL ท่านสามารถดำเนินการดังนี้
 1. ไปที่ LLL Web Portal: http://lllnutrition.com/
 2. เลือก “Register to LLL Programme”
 3. ท่านจะอยู่ที่ ESPEN webpage
 4. เลือก “Register” ซึ่งอยู่ในเมนูทางด้านขวา

ซึ่งจะนำท่านไปสู่หน้า “Register New User” หลังจากนั้นกรุณากรอกข้อมูลที่สำคัญทั้งหมด

 1. ภายหลังการลงทะเบียนสมบูรณ์ ท่านจะได้รับอีเมลล์จาก info@espen.org จำนวน 2 ฉบับ ฉบับแรกเป็นข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ LLL programme ส่วนอีกฉบับเป็นการยืนยันการสร้างบัญชี LLL ซึ่งจะมีลิงก์เพื่อเปิดบัญชีของท่าน กรุณาเลือกลิงก์ดังกล่าวเพื่อเป็นการยืนยันการสมัครขั้นสุดท้าย หากท่านไม่ได้ดำเนินการยืนยันขั้นตอนนี้ บัญชีที่สร้างขึ้นจะถูกลบจากระบบภายใน 20 วัน

หมายเหตุ:

 • อีเมลล์ยืนยันการสร้างบัญชี LLL มักจะส่งถึงท่านโดยทันที หากท่านไม่ได้รับกรุณาตรวจสอบกล่องจดหมายขยะ
 • การใช้งาน LLL Web Portal ควรทำผ่านคอมพิวเตอร์ โดยใช้ Chrome หรือ Internet Explorer browsers

หากท่านมีปัญหาในการใช้งาน LLL Web Portal ท่านสามารถแจ้งปัญหาเป็นภาษาอังกฤษผ่านอีเมล์ไปที่ lllhelpdesk@espen.org หรือติดต่อผ่าน spentcenter@gmail.com ซึ่งอาจใช้ระยะเวลาในการตอบกลับ

หัวข้อ LLL Course ที่ต้องการลงทะเบียน * ไม่จำเป็นต้องลงครบทุกหัวข้อ*

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562

 08.00 – 12.00

Approach to Parenteral Nutrition

 

 12.45 – 16.45

Nutrition Support in Gastrointestinal Disease

 

 วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562

 08.00 – 12.00

Nutrition Support in ICU Patients

 

 12.45 – 16.45

Nutrition in Older Adults

 

 

จำนวนโมดูล

สมาชิกสมาคมฯ

ไม่ได้เป็นสมาชิก สมาคมฯ

1

1,200 บาท

1,500 บาท

2

2,400 บาท

3,000 บาท

3

3,600 บาท

4,500 บาท

4

4,000 บาท

5,500 บาท


วิธีชำระค่าลงทะเบียน

 • โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 016-434894-2 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ศิริราช 

           ชื่อบัญชี “สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย”

  **กรุณาส่งใบลงทะเบียน และหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน มาที่  E-mail: spentcenter@gmail.com**

 • ชำระเงินสด ได้ที่ งานโภชนศาสตร์คลินิก อาคารโภชนาการ ชั้น 4 โรงพยาบาลศิริราช

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

คำแนะนำในการลงทะเบียนผ่านระบบ LLL Web Portal

Welcome to LLL Programme (Thai Version)

Agenda LLL programme 30 พย. - 1 ธ.ค. 2562

ใบสมัครลงทะเบียน LLL Programme 2019-ไทย

How to download LLL document

(English version) LLL (Live Long Learning) Programme in Clinical Nutrition and Metabolism
18 กันยายน 2019 11:43:28

WELCOME TO THE LLL PROGRAMME IN CLINICAL NUTRITION AND METABOLISM
The Life Long Learning (LLL) programme in Clinical Nutrition and Metabolism is an innovative and effective educational programme for medical doctors and healthcare specialists offering training on-line and live courses, by a variety of modern training methodologies and resources.
LLL programme in Clinical Nutrition and Metabolism is based on an Educational Curriculum offering 120 training modules created and peer reviewed by recognized experts in the field.
LLL Programme in Clinical Nutrition and Metabolism is a global effort of ESPEN to provide post-graduate qualification in Clinical Nutrition and to improve daily practice. It was developed as the project BG-03-B-F-PP-166039 of Leonardo da Vinci Programme by ESPEN and a number of European Universities with the support of the European Union. LLL Programme in Clinical Nutrition and Metabolism was accredited by Union Européenne des Médecins Spécialistes. The Programme is continuously maintained by ESPEN.

Training Approaches and Certification
The LLL programme offers training on-line and at live courses. On-line training and training at live courses awards Credits.
Each topic taken on-line offers up to 4 CME credits after successful pass of corresponding grading quizzes for the topic.
Participation in a live course in one topic offers 4 CME credits. Credit accumulation gives the opportunity to apply for final examination for the ESPEN Diploma in Clinical Nutrition.
There are no fees for registration and participation in on-line activities.
The address for registration is http://lllnutrition.com/

How to learn on-line
The On-line Course offers self-training activities. It provides access to module content, clinical cases, self-training tests, and grading quizzes. To earn credits on-line all these activities should be completed.

How to learn at a live course?
Live courses are a compulsory component of training in the LLL programme. Each topic includes 3-4 modules and has a 4 hours format.
Each live course consists of 3 components: Lectures, cases and test.
Live courses are organized at ESPEN annual congresses and by national PEN societies. The live courses are regularly announced on the LLL http://lllnutrition.com/mod/resource/ and ESPEN website.
Before attending a live course, the participants should be registered on the LLL Web Portal  http://lllnutrition.com/ and should study the on-line modules included in the live course.

ESPEN Diploma in Clinical Nutrition and Metabolism
To get ESPEN Diploma the participants have to accumulate credits and to pass final examination.
120 CME credits are necessary to sit for the final examination.
A minimum of 56 credits from live courses and 64 credits from on-line courses are requested. The final examination, if passed awards the additional 20 credits.
The examination is organized annually at ESPEN Congress.
Registration can be made by sending an e-mail to the LLL board:
Regina Komsa-Penkova: rkomsa@gmail.com
This Diploma confirms that the recipient has earned at least 150 CME credits in Clinical Nutrition from the educational system of the European Society of Clinical Nutrition (ESPEN). It provides recognition of skills and competences in Clinical Nutrition to the owner of the Diploma and it has all the prestige of ESPEN. It can be considered as an endorsement by ESPEN, but it is not an equivalent of a formal degree recognized by a Ministry of Education of any country. For professional career development the Diploma has the weight that employers want to give it.
The LLL board wishes you very successful and fruitful educational experience.
Don’t hesitate to invite your colleagues and peers to the LLL programme!

How to register?

You cannot start your training on LLL programme without registration. Registration to LLL programme is free of charge. In case you are already an ESPEN member, please use your ESPEN username and password to access the LLL programme. 

If you have already an account in the LLL, there is no need to register to LLL again before you attend a new Live Course. If you are not an ESPEN member, and you have never been registered to LLL before, you need to make an individual account for LLL.

Registration procedure: 

 1.  1. Go to LLL WEB PORTAL: http://lllnutrition.com/
 2.  2. Click on “Register to LLL Programme”
 3. You will arrive to the ESPEN webpage
 4. On the right side of the menu click on “Register” On the page “Register New User”:

You have to fill in ALL THE INFORMATION REQUIRED!!!  

   5. After you complete the registration, you will receive two emails from info@espen.org, one informational and another one for verification, providing a link asking you to activate your personal account. Click on the link and finalise your subscription by completing all your personal details.

 Note: Most verification emails are received immediately, however, during peak times, it can take LLL WEB-portal longer to send them out.  Please check your spam folder to be sure that verification email is not being detected as spam (especially if you have a Hotmail or Yahoo email account). 

Accounts that are not activated or with incomplete personal details will be deleted by the LLL administration after 20 days.

Important!!!  

If you want to attend a Live LLL course, you have to register first. Otherwise, you may not take part in the Course. Participants must register by themselves. Neither ESPEN nor LLL staff provide registration for the participants!!!

LLL-live course 30 November  - 1 December 2019, Bangkok, THAILAND

Instruction for registration:

1) Download and fill the registration form as below.

2) Send the registration form to spentcenter@gmail.com

3) You will recieve the confirmation of your registration within a few days.

Registration fee can be paid at the registration desk in CASH ONLY (in EUR or USD only)*

1 Module      EUR 55 / USD 60

2 Modules    EUR 110 / USD 120

3 Modules    EUR 165 / USD 180

4 Modules    EUR 200 / USD 220

 

Attached file

Registation Form LLL Programme 2019

Welcome to The LLL Programme

LLL Registration Rules 

Agenda LLL programme 30 November - 1 December 2019

 

 

PENSA Interdisciplinary Webinar
31 มกราคม 2022 10:31:48

PENSA Interdisciplinary Webinar

Sunday 20th Febuary 2022

(3:00 PM, Bangkok time GMT+7)

Physicians, nurses, dietitians, pharmacists,

and healthcare professionals who are interested

in clinical nutrition are cordially invited to attend this activity

The 5th PENSA Interdisciplinary webinar
10 มกราคม 2023 14:12:45

The 5th PENSA Interdisciplinary webinar will be on
Saturday 18th February 2023
Topic: Diabetic remission – Asian perspective

 

Free registration can be done before 12th February 2023 via the QR code