สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม
  วันที่ 24 ตุลาคม 2019
  SPENT Nutrition Interhospital Conference ครั้งที่ 2/2562
  ณ ห้องประชุมห้อง 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
  เวลา 12.00-16.00 น.
ตารางการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้น
SPENT Nutrition Interhospital Conference ครั้งที่ 2/2562
15 ตุลาคม 2019 13:59:52

การประชุม  SPENT Nutrition Interhospital Conference ครั้งที่ 2/2562

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุมห้อง 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

โดยมีการประชุมทางวีดิทัศน์ (teleconference) ร่วมกับโรงพยาบาล 7 แห่ง ดังนี้

 1. โรงพยาบาลศิริราช ณ ห้อง 617 อาคารศรีสวรินทิรา
 2. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น ณ ห้อง 3515 อาคารเรียนรวม
 3. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเรียนรวม
 4. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ณ ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา
 5. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ณ ห้อง 201 อาคารศูนย์​แพทย​ศาสตร์​ศึกษาชั้นคลินิก
 6. โรงพยาบาลภูมิพล ห้องประชุมกายภาพชั้น 2 ตึกคุ้มเกศ
 7. โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานศูนย์แพทย์ ชั้น 2

>>ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ หรือ  E-mail: spentcenter@gmail.com  โทร 087-0305301<<

ดาวน์โหลดกำหนดการประชุม Interhospital 2562 

Case Protocol SPENT Interhospital conference 

ตารางการประชุมที่ผ่านมาแล้ว
กำหนดการประชุม SPENT Nutrition Interhospital Conference ครั้งที่ 1/2560
15 ธันวาคม 2017 15:03:23

กำหนดการประชุม

SPENT Nutrition Interhospital Conference

ครั้งที่ 1/2560

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 12.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  6 รอบพระชนมพรรษา

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 13.45

Case 1 (รพ.รามาธิบดี): An 18-year-old man with Hirschsprung disease status post subtotal colectomy with ileocolic anastomosis presented with fever and alteration of consciousness for 1 week

13.45 – 14.00

Brief review case 1

14.00 – 14.45

Case 2 (รพ.พระมงกุฎเกล้า):  A 22-year-old man presented with progressive proximal muscle weakness for 4 months

14.45 – 15.00

Brief review case 2

15.00 – 15.15

รับประทานอาหารว่าง

15.15 – 16.00

Educational Session : From ASPEN to Clinical Practice of Parenteral Nutrition

ผศ. ดร. นพ. วีระเดช พิศประเสริฐ

สนับสนุนโดย: บริษัท แบ็กเตอร์เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด 


หมายเหตุ
มีการประชุมทางวีดิทัศน์ (teleconference) ร่วมกับโรงพยาบาลอีก 3 แห่ง ดังนี้

 1. โรงพยาบาลศิริราช ณ ห้อง 616 ชั้น 6 อาคารศรีสวรินทิรา
 2. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่น (ห้องประชุมจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 3. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมวีดิทัศน์ทางไกล 1 ชั้น M อาคารราชนครินทร์
SPENT Nutrition Interhospital Conference ครั้งที่ 2/2561
08 ตุลาคม 2018 18:49:12

การประชุม  SPENT Nutrition Interhospital Conference ครั้งที่ 2/2561

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุมห้อง 810B ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

โดยมีการประชุมทางวีดิทัศน์ (teleconference) ร่วมกับโรงพยาบาล 5 แห่ง ดังนี้

 1. โรงพยาบาลศิริราช ณ ห้อง 617 อาคารศรีสวรินทิรา
 2. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น ณ ห้อง 3515 อาคารเรียนรวม
 3. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ B ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์
 4. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ณ ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา
 5. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ณ ห้อง 201 อาคารศูนย์​แพทย​ศาสตร์​ศึกษาชั้นคลินิก
 6. โรงพยาบาลภูมิพล ณ ห้องประชุมเย็นสุดใจ ชั้น 3 ตึกคุ้มเกล้า
 7. โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานศูนย์แพทย์ ชั้น 2

>>ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ หรือ  E-mail: spentcenter@gmail.com  โทร 087-0305301<<

SPENT Nutrition Interhospital Conference ครั้งที่ 1/2562
10 พฤษภาคม 2019 11:58:45

หมายเหตุ มีการประชุมทางวีดิทัศน์ (teleconference) ร่วมกับโรงพยาบาล 3 แห่ง ดังนี้

 1. โรงพยาบาลศิริราช (ณ ห้องจงจินต์ รุจิรวงศ์ ตึกธนาคารไทยพาณิชย์ ชั้น 1 )
 2. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ณ ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา
 3. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์ชั้น 10

 *อาหารกลางวันในโรงพยาบาลที่ร่วม teleconference สามารถนำใบเสร็จมาเบิกเงินคืนได้ที่ สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ทาง E-mail : spentcenter@gmail.com

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน พร้อมระบุสถานที่เข้าร่วมประชุม ได้ที่ นางสาวกนกอร เรือนเพชร์
E-mail : spentcenter@gmail.com หรือ โทร: 087-030-5301