สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND
ตารางการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้น
ยังไม่มีข้อมูล
ตารางการประชุมที่ผ่านมาแล้ว
กำหนดการประชุม SPENT Nutrition Interhospital Conference ครั้งที่ 1/2560
15 ธันวาคม 2017 15:03:23

กำหนดการประชุม

SPENT Nutrition Interhospital Conference

ครั้งที่ 1/2560

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 12.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  6 รอบพระชนมพรรษา

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 13.45

Case 1 (รพ.รามาธิบดี): An 18-year-old man with Hirschsprung disease status post subtotal colectomy with ileocolic anastomosis presented with fever and alteration of consciousness for 1 week

13.45 – 14.00

Brief review case 1

14.00 – 14.45

Case 2 (รพ.พระมงกุฎเกล้า):  A 22-year-old man presented with progressive proximal muscle weakness for 4 months

14.45 – 15.00

Brief review case 2

15.00 – 15.15

รับประทานอาหารว่าง

15.15 – 16.00

Educational Session : From ASPEN to Clinical Practice of Parenteral Nutrition

ผศ. ดร. นพ. วีระเดช พิศประเสริฐ

สนับสนุนโดย: บริษัท แบ็กเตอร์เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด 


หมายเหตุ
มีการประชุมทางวีดิทัศน์ (teleconference) ร่วมกับโรงพยาบาลอีก 3 แห่ง ดังนี้

 1. โรงพยาบาลศิริราช ณ ห้อง 616 ชั้น 6 อาคารศรีสวรินทิรา
 2. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่น (ห้องประชุมจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 3. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมวีดิทัศน์ทางไกล 1 ชั้น M อาคารราชนครินทร์
SPENT Nutrition Interhospital Conference ครั้งที่ 2/2561
08 ตุลาคม 2018 18:49:12

การประชุม  SPENT Nutrition Interhospital Conference ครั้งที่ 2/2561

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุมห้อง 810B ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

โดยมีการประชุมทางวีดิทัศน์ (teleconference) ร่วมกับโรงพยาบาล 5 แห่ง ดังนี้

 1. โรงพยาบาลศิริราช ณ ห้อง 617 อาคารศรีสวรินทิรา
 2. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น ณ ห้อง 3515 อาคารเรียนรวม
 3. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ B ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์
 4. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ณ ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา
 5. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ณ ห้อง 201 อาคารศูนย์​แพทย​ศาสตร์​ศึกษาชั้นคลินิก
 6. โรงพยาบาลภูมิพล ณ ห้องประชุมเย็นสุดใจ ชั้น 3 ตึกคุ้มเกล้า
 7. โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานศูนย์แพทย์ ชั้น 2

>>ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ หรือ  E-mail: spentcenter@gmail.com  โทร 087-0305301<<

SPENT Nutrition Interhospital Conference ครั้งที่ 1/2562
10 พฤษภาคม 2019 11:58:45

หมายเหตุ มีการประชุมทางวีดิทัศน์ (teleconference) ร่วมกับโรงพยาบาล 3 แห่ง ดังนี้

 1. โรงพยาบาลศิริราช (ณ ห้องจงจินต์ รุจิรวงศ์ ตึกธนาคารไทยพาณิชย์ ชั้น 1 )
 2. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ณ ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา
 3. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์ชั้น 10

 *อาหารกลางวันในโรงพยาบาลที่ร่วม teleconference สามารถนำใบเสร็จมาเบิกเงินคืนได้ที่ สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ทาง E-mail : spentcenter@gmail.com

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน พร้อมระบุสถานที่เข้าร่วมประชุม ได้ที่ นางสาวกนกอร เรือนเพชร์
E-mail : spentcenter@gmail.com หรือ โทร: 087-030-5301  

SPENT Nutrition Interhospital Conference ครั้งที่ 2/2562
15 ตุลาคม 2019 13:59:52

การประชุม  SPENT Nutrition Interhospital Conference ครั้งที่ 2/2562

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุมห้อง 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

โดยมีการประชุมทางวีดิทัศน์ (teleconference) ร่วมกับโรงพยาบาล 7 แห่ง ดังนี้

 1. โรงพยาบาลศิริราช ณ ห้อง 617 อาคารศรีสวรินทิรา
 2. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น ณ ห้อง 3515 อาคารเรียนรวม
 3. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเรียนรวม
 4. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ณ ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา
 5. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ณ ห้อง 201 อาคารศูนย์​แพทย​ศาสตร์​ศึกษาชั้นคลินิก
 6. โรงพยาบาลภูมิพล ห้องประชุมกายภาพชั้น 2 ตึกคุ้มเกศ
 7. โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานศูนย์แพทย์ ชั้น 2

>>ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ หรือ  E-mail: spentcenter@gmail.com  โทร 087-0305301<<

ดาวน์โหลดกำหนดการประชุม Interhospital 2562 

Case Protocol SPENT Interhospital conference 

SPENT Nutrition Interhospital Conference ครั้งที่ 1/2563
12 พฤษภาคม 2020 14:32:33

** รับเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์เท่านั้น ทั้งนี้ทางสมาคมฯ จะส่ง link ให้ในวันประชุม

สามารถสมัครได้ทั้งในนามสถาบัน และในนามบุคคล

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่  https://docs.google.com/forms/

สอบถามเพิ่มเติม  โทร: 087-030-5301  หรือ  E-mail : spentcenter@gmail.com 

SPENT Nutrition Interhospital Conference ครั้งที่ 2/2563
31 สิงหาคม 2020 16:09:19

การประชุม  SPENT Nutrition Interhospital Conference ครั้งที่ 2/2563

ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 13.00 - 15.35 น.

โดยการประชุมมี 2 รูปแบบดังนี้

1. รูปแบบ On-site ( 50 ท่าน )

        ณ ห้อง 907 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

2. รูปแบบ Online ( 200 ท่าน)

        สมัครได้ทั้งในนามสถาบัน และในนามบุคคล

*หมายเหตุ สมาคมฯจะส่ง link ให้ในวันประชุม

**ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ฟรี ที่นี่ https://docs.google.com/forms/d/1fc8hjaIIDX4tY3eV8tby1xRox1EpAwMTpppTA9IBkvA/edit 

หรือ  E-mail: spentcenter@gmail.com  โทร 087-0305301

SPENT Nutrition Interhospital Conference ครั้งที่ 1/2564
13 พฤษภาคม 2021 14:38:16

SPENT Nutrition Interhospital Conference ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google meet

 >>>Download Protocol<<<

SPENT Nutrition Interhospital Conference ครั้งที่ 2/2564 [รูปแบบออนไลน์]
30 สิงหาคม 2021 17:40:06

SPENT Nutrition Interhospital Conference ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม WebEx

ลงทะเบียนฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

 สามารถดาวน์โหลด SPENT Interhospital Conference Protocol ที่นี่

 

 

*หมายเหตุ ทางสมาคมฯ จะดำเนินการส่ง link การประชุมให้ทาง email ที่ลงทะเบียน ในวันประชุม

SPENT Nutrition Interhospital Conference ครั้งที่ 1/2565 [รูปแบบออนไลน์]
03 พฤษภาคม 2022 17:33:49

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น.

สถานที่จัดงาน: โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ผ่านระบบออนไลน์ 

ลงทะเบียนฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

สามารถดาวโหลด Case Protocol ที่นี่

 

 

 

 

SPENT Nutrition Interhospital Conference ครั้งที่ 2/2565 [รูปแบบออนไลน์]
19 ธันวาคม 2022 09:42:57

SPENT Nutrition Interhospital Conference ครั้งที่ 2/2565

วันพฤหสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ผ่านระบบออนไลน์ 

>>ลงทะเบียนฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย<<

สถานที่จัดงาน: ห้องประชุมห้อง 617 ชั้น 6

อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

สามารถดาวโหลด Case Protocol ที่นี่

SPENT Nutrition Interhospital Conference ครั้งที่ 1/2566 [รูปแบบออนไลน์]
15 พฤษภาคม 2023 11:40:16

SPENT Nutrition Interhospital Conference ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น.

ผ่านระบบออนไลน์ 

>>ลงทะเบียนฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย<<

 

download protocol