สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND
ตารางการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้น
ยังไม่มีข้อมูล
ตารางการประชุมที่ผ่านมาแล้ว
กำหนดการประชุม SPENT Nutrition Interhospital Conference ครั้งที่ 1/2560
15 ธันวาคม 2017 15:03:23

กำหนดการประชุม

SPENT Nutrition Interhospital Conference

ครั้งที่ 1/2560

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 12.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  6 รอบพระชนมพรรษา

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 13.45

Case 1 (รพ.รามาธิบดี): An 18-year-old man with Hirschsprung disease status post subtotal colectomy with ileocolic anastomosis presented with fever and alteration of consciousness for 1 week

13.45 – 14.00

Brief review case 1

14.00 – 14.45

Case 2 (รพ.พระมงกุฎเกล้า):  A 22-year-old man presented with progressive proximal muscle weakness for 4 months

14.45 – 15.00

Brief review case 2

15.00 – 15.15

รับประทานอาหารว่าง

15.15 – 16.00

Educational Session : From ASPEN to Clinical Practice of Parenteral Nutrition

ผศ. ดร. นพ. วีระเดช พิศประเสริฐ

สนับสนุนโดย: บริษัท แบ็กเตอร์เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด 


หมายเหตุ
มีการประชุมทางวีดิทัศน์ (teleconference) ร่วมกับโรงพยาบาลอีก 3 แห่ง ดังนี้

  1. โรงพยาบาลศิริราช ณ ห้อง 616 ชั้น 6 อาคารศรีสวรินทิรา
  2. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่น (ห้องประชุมจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
  3. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมวีดิทัศน์ทางไกล 1 ชั้น M อาคารราชนครินทร์
SPENT Nutrition Interhospital Conference ครั้งที่ 2/2561
08 ตุลาคม 2018 18:49:12

การประชุม  SPENT Nutrition Interhospital Conference ครั้งที่ 2/2561

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุมห้อง 810B ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

โดยมีการประชุมทางวีดิทัศน์ (teleconference) ร่วมกับโรงพยาบาล 5 แห่ง ดังนี้

  1. โรงพยาบาลศิริราช ณ ห้อง 617 อาคารศรีสวรินทิรา
  2. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น ณ ห้อง 3515 อาคารเรียนรวม
  3. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ B ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์
  4. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ณ ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา
  5. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ณ ห้อง 201 อาคารศูนย์​แพทย​ศาสตร์​ศึกษาชั้นคลินิก
  6. โรงพยาบาลภูมิพล ณ ห้องประชุมเย็นสุดใจ ชั้น 3 ตึกคุ้มเกล้า
  7. โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานศูนย์แพทย์ ชั้น 2

>>ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ หรือ  E-mail: spentcenter@gmail.com  โทร 087-0305301<<