สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND
Nutrition Review ครั้งที่ 10

การประชุม Nutrition Review ครั้งที่ 10

ในวันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

โดยสามารถลงทะเบียนได้ทาง QR code 

หรือ https://www.eventpassinsight.co/nr10/registration/create/

 

อัตราค่าลงทงเบียน

แบบ Online (ชำระค่าลงทะเบียนได้ทันที จำกัด 1,000 ที่นั่ง)

  • 1,200 บาท กรณีสมัครและชำระเงินภายใน 15 ต.ค. 2564
  • 1,300 บาท ตั้งแต่ วันที่ 16 ต.ค. 2564 เป็นต้นไป

*การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าลงงทะเบียนแล้วเท่านั้น

แบบ On-site

  • ราคา 1,500  บาท 

**รอติดตามกำหนดการชำระค่าลงทะเบียน** (จำกัดจำนวน 100 ที่นั่ง)

ติดตามการจัดงานรูปแบบ On-site และกำหนดการชำระเงินได้ในวันที่ 1 ต.ค. 64 

ทั้งนี้รูปแบบการจัดประชุมขึ้นอยู่กับระเบีียบของกระทรวงสาธารณสุข

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง