สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND
SPENT Nutrition Interhospital Conference ครั้งที่ 1/2564

SPENT Nutrition Interhospital Conference ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google meet

 >>>Download Protocol<<<