สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND
การประชุมวิชาการประจำปี 2563 Nutrition Education: Multidisciplinary Points of View

วัน เวลา สถานที่

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 08.15 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ผู้เข้าร่วมประชุม แพทย์  พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ นักกำหนดอาหาร

และผู้สนใจด้าน Clinical Nutrition ทั่วไป 300 ที่ (แบบ Onsite) และ (รูปแบบ Online) 500 ที่

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภทที่ 1 Onsite 1,200 บาท 
* ตั้งแต่ 3 ธันวาคมเป็นต้นไป Onsite หน้างาน 1,500 บาท *

ประเภทที่ 2 Online 1,000 บาท 
โดยสามารถเริ่มดูการประชุมย้อนหลังได้ตั้งแต่ 2 สัปดาห์หลังงานประชุมจนถึง 31 ม.ค. 64
(ในกรณีสมัครหลัง 3 ธันวาคม 2563 จะดูได้เฉพาะแบบย้อนหลัง ไม่สามารถดูแบบ real time ได้)

 

  • เภสัชกรจะได้รับ CPE 4.5 เครดิต เฉพาะกรณีประชุม on-site เท่านั้น

* หมายเหตุ : สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม on-site แนะนำการเดินทางโดยรถสาธารณะ 

>>สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่<<