สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND
SPENT Nutrition Interhospital Conference ครั้งที่ 2/2563

การประชุม  SPENT Nutrition Interhospital Conference ครั้งที่ 2/2563

ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 13.00 - 15.35 น.

โดยการประชุมมี 2 รูปแบบดังนี้

1. รูปแบบ On-site ( 50 ท่าน )

        ณ ห้อง 907 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

2. รูปแบบ Online ( 200 ท่าน)

        สมัครได้ทั้งในนามสถาบัน และในนามบุคคล

*หมายเหตุ สมาคมฯจะส่ง link ให้ในวันประชุม

**ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ฟรี ที่นี่ https://docs.google.com/forms/d/1fc8hjaIIDX4tY3eV8tby1xRox1EpAwMTpppTA9IBkvA/edit 

หรือ  E-mail: spentcenter@gmail.com  โทร 087-0305301

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง