สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND
SPENT Nutrition Interhospital Conference ครั้งที่ 1/2563

** รับเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์เท่านั้น ทั้งนี้ทางสมาคมฯ จะส่ง link ให้ในวันประชุม

สามารถสมัครได้ทั้งในนามสถาบัน และในนามบุคคล

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่  https://docs.google.com/forms/

สอบถามเพิ่มเติม  โทร: 087-030-5301  หรือ  E-mail : spentcenter@gmail.com