สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND
เชิญส่งประกวดผลงานวิจัยดีเด่น ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2562

ขอเชิญร่วมส่งประกวดผลงานวิจัย เพื่อรับรางวัลผลงานดีเด่น ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2562  ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562  ณ ห้องเรนโบว์ฮอลล์ ชั้น 17 โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพฯ

กำหนดส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยส่ง CD มาที่สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย เลขที่ 2 อาคารโภชนาการ ชั้น 4 โรงพยาบาลศิริราช แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร.087-030-5301 E-mail: spentcenter@gmail.com

ระยะเวลาในการนำเสนอ oral presentation 12 นาทีซักถาม 3 นาทีกำหนด ส่ง power point presentation ภายในเวลา 09.00 น. ของวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

Poster Presentation โดยจัดเตรียม Poster ขนาด 90 X 120 ซม. กำหนดส่ง Poster ภายในเวลา 09.00 น. ของวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

การพิจารณารางวัล ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดประชุม การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด โดยมีรางวัลดังต่อไปนี้

แบบ oral presentation

รางวัลที่ 1 รับการสนับสนุน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าลงทะเบียนไปเสนอผลงานต่อในงาน PENSA CONGRESS ครั้งต่อไป ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2563 ณ ประเทศไทย

รางวัลที่ 2 เงินสดจำนวน 3,000 บาท

รางวัลที่ 3 เงินสดจำนวน 2,000 บาท

แบบ poster presentation

รางวัลที่ 1 เงินสดจำนวน 3,000 บาท

รางวัลที่ 2 เงินสดจำนวน 2,000 บาท

รางวัลที่ 3 เงินสดจำนวน 1,000 บาท

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อฝ่ายเลขานุการสมาคมฯ โทร 087-0305301 หรือส่งทาง E-mail: spentcenter@gmail.com และสามารถ download แบบฟอร์มและคำแนะนำในการนำเสนอผลงานวิจัยได้ที่ www.spent.or.th

แบบฟอร์มนำเสนอผลงานวิจัย 2562.docx

แบบฟอร์มนำเสนอผลงานวิจัย 2562.pdf

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง