สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND
SPENT Nutrition Interhospital Conference ครั้งที่ 2/2562

การประชุม  SPENT Nutrition Interhospital Conference ครั้งที่ 2/2562

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุมห้อง 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

โดยมีการประชุมทางวีดิทัศน์ (teleconference) ร่วมกับโรงพยาบาล 7 แห่ง ดังนี้

  1. โรงพยาบาลศิริราช ณ ห้อง 617 อาคารศรีสวรินทิรา
  2. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น ณ ห้อง 3515 อาคารเรียนรวม
  3. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเรียนรวม
  4. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ณ ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา
  5. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ณ ห้อง 201 อาคารศูนย์​แพทย​ศาสตร์​ศึกษาชั้นคลินิก
  6. โรงพยาบาลภูมิพล ห้องประชุมกายภาพชั้น 2 ตึกคุ้มเกศ
  7. โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานศูนย์แพทย์ ชั้น 2

>>ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ หรือ  E-mail: spentcenter@gmail.com  โทร 087-0305301<<

ดาวน์โหลดกำหนดการประชุม Interhospital 2562 

Case Protocol SPENT Interhospital conference