สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND
การประชุมวิชาการประจำปี 2562 Practical Points in Clinical Nutrition

วัน เวลา สถานที่

วันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมเรนโบว์ฮอลล์ ชั้น 17  โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมประชุม แพทย์  พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ นักกำหนดอาหาร และผู้สนใจด้าน Clinical Nutrition ทั่วไป ประมาณ 300 - 500 ท่าน

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภทที่ 1          กรณี เป็นสมาชิกสมาคม ราคา 2,000 บาท ชำระภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562  / ราคา 2,200 บาท หากชำระหลังวันที่ 8  พฤศจิกายน 2562

ประเภทที่ 2         กรณี ไม่เป็นสมาชิกสมาคม ราคา 2,200 บาท ชำระภายในวันที่ 8  พฤศจิกายน 2562  / ราคา  2,500 บาท หากชำระหลังวันที่ 8  พฤศจิกายน 2562

ประเภทที่ 3         นักศึกษา 1,000 บาท รับจำนวนจำกัด และต้องแนบเอกสารรับรองจากสถาบันฯ

ส่งประกวดผลงานวิจัยเพื่อรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

สามารถดาวน์โหลดกำหนดการประชุมได้ที่นี่ >>>https://www.spent.or.th

      

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง