สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND
การประชุมวิชาการประจำปี 2562 Practical Points in Clinical Nutrition

วัน เวลา สถานที่

วันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมเรนโบว์ฮอลล์ ชั้น 17  โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมประชุม แพทย์  พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ นักกำหนดอาหาร และผู้สนใจด้าน Clinical Nutrition ทั่วไป ประมาณ 300 - 500 ท่าน

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภทที่ 1          กรณี เป็นสมาชิกสมาคม ราคา 2,000  บาท ชำระภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562  / ราคา 2,200 บาท หากชำระหลังวันที่ 8  พฤศจิกายน 2562

ประเภทที่ 2         กรณี ไม่เป็นสมาชิกสมาคม ราคา 2,200 บาท ชำระภายในวันที่ 8  พฤศจิกายน 2562  / ราคา  2,500 บาท หากชำระหลังวันที่ 8  พฤศจิกายน 2562

ประเภทที่ 3         นักศึกษา 1,000 บาท รับจำนวนจำกัด และต้องแนบเอกสารรับรองจากสถาบันฯ

การชำระเงิน

วิธีชำระค่าลงทะเบียน

  • โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 016-434894-2 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช

ชื่อบัญชี “สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย”

*กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินและใบสมัครมาที่ E-mail: spentcenter@gmail.com

  • ชำระเงินสด ได้ที่ งานโภชนศาสตร์คลินิก อาคารโภชนาการ ชั้น 4 โรงพยาบาลศิริราช

**หมายเหตุ  การยกเลิกการลงทะเบียน

  • การยกเลิกการลงทะเบียนต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
  • แจ้งยกเลิกภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 การประชุมจะคืนเงินค่าลงทะเบียนโดยหัก 30% เพื่อเป็นค่าดำเนินการ
  • การประชุมขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าลงทะเบียน หากแจ้งยกเลิกหลังวันที่ 31 ตุลาคม 2562

หรือสอบถามข้อมูล 087-030-5301 / E-mail: spentcenter@gmail.com

CME        12.5     หน่วยกิต

สามารถดาวน์โหลดกำหนดการประชุมได้ที่นี่ >>>https://www.spent.or.th

รายละเอียดห้องพักราคาพิเศษ ณ โรงแรมใบหยก

  • โรงแรมใบหยกสกาย

ราคาห้องพักสำหรับการประชุม ห้องพักแบบ Deluxe เดี่ยวและคู่ 2,500 บาทสุทธิ/ห้อง/คืน รวมอาหารเช้า

เตียงเสริม ราคา 1,000 บาทสุทธิ/ห้อง/คืน รวมอาหารเช้า

>>แบบฟอร์มการจองโรงแรมใบหยกสกาย<<

  • โรงแรมใบหยกสวีท

ราคาห้องพักสำหรับการประชุมห้องพักแบบ Deluxe เดี่ยวและคู่ 1,600 บาทสุทธิ/ห้อง/คืน รวมอาหารเช้า

เตียงเสริม ราคา 800 บาทสุทธิ/ห้อง/คืนรวมอาหารเช้า

>>แบบฟอร์มการจองโรงแรมใบหยกสวีท<<

  • โรงแรมใบหยกบูติค

ราคาห้องพักสำหรับการประชุมห้องพักแบบ Deluxe เดี่ยวและคู่ 1,300 บาทสุทธิ/ห้อง/คืน รวมอาหารเช้า

เตียงเสริม ราคา 600 บาทสุทธิ/ห้อง/คืนรวมอาหารเช้า

>>แบบฟอร์มการจองโรงแรมใบหยกบูติก<<

ท่านสามารถติดต่อจองห้องพักได้โดยตรงที่ เบอร์ 02-656-3000 #72143 หรือ คุณ ณัฐวุฒิ ชมภูบุตร (แบล์ค) เบอร์ 02-656-3563 เบอร์มือถือ 093-564-4526

 การเดินทางมาโรงแรมใบหยก

-  รถโดยสารประจำทาง สาย 13, 72, 77, 73, 73ก, 204, 17, 74 และ 536

-  รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สาย 72, 77, 11, 73, 73ก, 183, 140, 514, 536, และ 204

-  เดินทางโดย Airport Link โดยลงสถานีราชปรารภ

 หมายเหตุ: ช่วงเช้าโรงแรมเพิ่มรถบริการรับจากสถานี BTS สยามบริเวณลานสยามดิสคัฟเวอรี่ - โรงแรมใบหยก

จำนวน 2 เที่ยว เวลา 06.30 และ 07.30 น. หลังจากนั้น จะมีรถรับส่งเที่ยวปกติของโรงแรมเวลา 10.00 - 20.00 น.