สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตร พยาบาลโภชนบำบัด ครั้งที่ 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตร "พยาบาลโภชนบำบัด" ครั้งที่ 6

จัดขึ้นในวันที่ 10-14 มิถุนายน 2562

ณ ห้องเรนโบว์ฮอลล์ ชั้น 17 โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพฯ

 • เปิดรับสมัครพยาบาล จำนวนจำกัด เพียง 80 ท่าน เท่านั้น!!!
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสาขาอาชีพพยาบาลเป็นลำดับแรก
 • CNEU อยู่ระหว่างดำเนินการ

อัตราค่าลงทะเบียน

 • ลงทะเบียน และชำระเงินภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562

             สมาชิกสมาคมฯ                        6,000 บาท

             ไม่เป็นสมาชิกสมาคมฯ          6,500 บาท

 • ลงทะเบียน และชำระเงินหลังวันที่ 20 พฤษภาคม 2562

             สมาชิกสมาคมฯ                        6,500 บาท

             ไม่เป็นสมาชิกสมาคมฯ          7,000 บาท

การชำระค่าลงทะเบียน

 • โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 016-434894-2 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช 

ชื่อบัญชี "สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย" 

 • กรุณาส่ง ใบสมัครและเอกสารการชำระเงินค่าลงทะเบียน ที่ E-mail: spentcenter@gmail.com

การจองที่พักโรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพฯ

 • สามารถติดต่อจองห้องพักได้ที่ คุณสุรศักดิ์  วงรักษา (ยอด)  โทร. 02 656 3000 ต่อ 72162 หรือ 086 086 7753

อัตราค่าที่พักโรงแรม

 • โรงแรมใบหยกสกาย 

         ห้องพักเดี่ยว / คู่ (พัก 2 ท่านรวมอาหารเช้า)               2,500  บาท/คืน

 • โรงแรมใบหยกสวีท  

         ห้องพักเดี่ยว / คู่ (พัก 2 ท่านรวมอาหารเช้า)               1,700  บาท/คืน

 • โรงแรมใบหยกบูทิค  

         ห้องพักเดี่ยว / คู่ (พัก 2 ท่านรวมอาหารเช้า)               1,300  บาท/คืน

****สอบถามข้อมูล ได้ที่  087 030 5301  หรือ  E-mail: spentcenter@gmail.com***