สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND
การประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 Nutrition Guidelines, Recommendations and Controversies

วัน เวลา สถานที่

วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมเรนโบว์ฮอลล์ โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมประชุม แพทย์  พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ นักกำหนดอาหาร และผู้สนใจด้าน Clinical Nutrition ทั่วไป ประมาณ 300 - 500 ท่าน

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภทที่ 1          กรณี เป็นสมาชิกสมาคม ราคา 2,000 บาท ชำระภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561  / ราคา 2,200 บาท หากชำระหลังวันที่ 12  พฤศจิกายน 2561

ประเภทที่ 2         กรณี ไม่เป็นสมาชิกสมาคม ราคา 2,200 บาท ชำระภายในวันที่ 12  พฤศจิกายน 2561  / ราคา  2,500 บาท หากชำระหลังวันที่ 12  พฤศจิกายน 2561

ประเภทที่ 3         นักศึกษา 1,000 บาท รับจำนวนจำกัด และต้องแนบเอกสารรับรองจากสถาบันฯ

ส่งประกวดผลงานวิจัยเพื่อรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.spent.or.th/index.php/event/article/22