สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พยาบาลโภชนบําบัด” ครั้งที่ 5

จองที่พักโรงแรม อโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ   ติดต่อ

  • E-mail : pornpimon@arnoma.com