สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND
 • The 5th PENSA Interdisciplinary webinar
 • โครงการประเมินโภชนาการ
  เว็บแอปพลิเคชันในการประเมินภาวะโภชนาการ
  แจ้งชำระเงิน
  กรุณาแจ้งการโอนเงินผ่านช่องทางนี้เท่านั้น
  สมัครสมาชิก
  เพื่อรับสิทธิ์ประโยชน์ที่มากกว่า
  ติดต่อสอบถาม
  โทร 087-0305301
  อีเมล spentcenter@gmail.com
  ส่งข้อความถึงเรา
  กิจกรรมและประชาสัมพันธ์
  ขอไว้อาลัยและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปรียานุช แย้มวงษ์
    สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยแด่ รองศาสตราจารย์ พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ อดีตนายกสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย และอดีตประธานชมรมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งเอเชีย (Parenteral and Enteral Nutrition Society of Asia: PENSA) อาจารย์ปรียานุช แย้มวงษ์เป็นอาจารย์อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาศาสตร์คลินิกประจำคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล อาจารย์อุทิศตนให้กับการเรียน การสอน และการค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์ ตลอดระยะเวลาการทำงานของท่าน อาจารย์ได้ร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนศาสตร์คลินิกทั่วโลก ในฐานะประธานชมรมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งเอเชีย มีส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความร่วมมือระดับนานาชาติทั้งในเอเชีย ยุโรปและอเมริกา เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ การจากไปของอาจารย์ เป็นความสูญเสียที่สำคัญของวงการแพทย์และวงการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านโภชนศาสตร์คลินิก สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ขอสดุดีคุณงามความดีที่ รองศาสตราจารย์ พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ได้ปฏิบัติตลอดชีวิตการทำงานของท่าน และขอให้ดวงวิญญาณท่านไปสู่สุคติในสัมปรายภพด้วยเทอญ   นพ.วินัย อึงพินิจพงศ์ นายกสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
  กองทุนวิจัย“จอมจักร จันทรสกุล” ประจำปี พ.ศ. 2565
    กองทุนวิจัย “จอมจักร จันทรสกุล” สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2565 (จำนวนเงินไม่เกิน 50,000 บาทต่อทุน จำนวน 2 ทุนต่อปี)   การเปิดรับสมัครขอทุนวิจัย ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565   สามารถดาวโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องด้านล่าง - เกณฑ์การรับทุนวิจัย "จอมจักร จันทรสกุล" - แบบเสนอโครงการวิจัย - สัญญาการรับทุนวิจัย - รางวัลวิจัย จากทุนวิจัย จอมจักร จันทรสกุล  
  International Training Program in Clinical Nutrition for Physicians Society of Parenteral and Enteral Nutrition of Thailand (SPENT)
  >> International Training Program in Clinical Nutrition (PDF) <<
  [สำหรับสมาชิก SPENT] ลงทะเบียนเพื่อเปิดใช้สิทธิการเข้าถึงวารสารโภชนบำบัด หรือ Thai JPEN ในรูปแบบออนไลน์
  เชิญชวนผู้ที่เป็นสมาชิก SPENT ลงทะเบียนด้วยตนเองเพื่อเปิดใช้สิทธิการเข้าถึงวารสารโภชนบำบัด หรือ Thai JPEN ในรูปแบบออนไลน์ เพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆในรูปด้านล่าง โดยสมาชิกจะสามารถอ่านและ download บทความฉบับเต็มในวารสารได้ฟรีทุกบทความหลังจากแอดมินได้ยืนยันสถานะสมาชิกของท่านในระบบเรียบร้อยแล้ว (ใช้เวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์) ลิ้งไปหน้าเว็บไซต์ของวารสารโภชนบำบัดออนไลน์เพื่อเริ่มต้นการลงทะเบียนได้ที่นี่ครับ https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN มีบทความดี ๆ ที่น่าสนใจมากมาย สิทธิประโยชน์นี้สำหรับสมาชิก SPENT เท่านั้นนะครับ
  สั่งซื้อหนังสือวิชาการ
  ESPEN educational grant
  เป็นทุนสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านโภชนศาสตร์คลินิกในสถาบันที่ ESPEN รับรอง ทุนละ 1,000 Euro ปีละไม่เกิน 15 ทุน   หลักเกณฑ์ในการสมัคร ESPEN educational grant ผู้สมัครเป็นแพทย์ พยาบาล เภสัชกร หรือนักกำหนดอาหาร ผู้สมัครเป็นสมาชิกสมาคม ESPEN อายุไม่เกิน 45 ปี โดยไม่เคยได้รับทุนนี้มาก่อน ผู้สมัครมีจดหมายเชิญจาก training center ตามที่ ESPEN กำหนด (ตรวจสอบรายชื่อสถาบัน/ศูนย์ ได้ที่ espen.org) ผู้สมัครแนบประวัติส่วนตัว (curriculum vitae) ผู้สมัครกรอกใบสมัคร ESPEN educational grant (ดาวน์โหลดได้จาก espen.org) ผู้สมัครมีจดหมายรับรองจากสมาคม SPENT โดยสมาคมสามารถออกจดหมายรับรองได้ไม่เกิน 2 คน/ปี* ผู้สมัครส่งเอกสารทั้งหมดไปยัง ECPC chairperson (rburgos@vhebron.net) ภายในระยะเวลาที่กำหนด รายละเอียดเพื่อเติมสามารถศึกษาได้ที่ www.espen.org/education/training/information-on-training#requirements   *หลักเกณฑ์ในการขอจดหมายรับรองจากสมาคม SPENT เพื่อสมัคร ESPEN educational grant ผู้สมัครเป็นสมาชิกสมาคม SPENT ผู้สมัครเป็นสมาชิกสมาคม ESPEN (blockmembership หรือ individual member) และมีคุณสมบัติในการสมัคร ESPEN educational grant ตามที่ ESPEN กำหนด ผู้สมัครมีหลักฐานการตอบรับจาก training center ตามที่ ESPEN กำหนด ผู้สมัครแนบประวัติส่วนตัว (curriculum vitae) พร้อมเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ในการขอ educational grant กล่าวถึงประโยชน์ที่จะได้รับต่อตนเอง สถาบัน/หน่วยงาน และสมาคม ผู้สมัครส่งเอกสารทั้งหมดมายัง spentcenter@gmail.com ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี (กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม) สมาคม SPENT จะพิจารณาออกจดหมายรับรองไม่เกิน 2 คน/ปี ตามข้อกำหนดของ ESPEN ทั้งนี้การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารสมาคม SPENT ถือเป็นที่สิ้นสุด สมาคม SPENT ส่งจดหมายรับรองเพื่อสมัคร ESPEN educational grant แก่ผู้ได้รับการคัดเลือก ภายในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี (กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม) หมายเหตุ:   - สมาคม SPENT ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณา ESPEN educational grant                 - สมาคม SPENT ไม่มีส่วนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ของผู้สมัคร   แบบฟอร์มแสดงความจำนง ขอหนังสือรับรองเพื่อสมัคร ESPEN educational grant
  ESPEN Clinical Course of Clinical Nutrition and Metabolic Care
           เป็นหลักสูตรระยะสั้นทางด้านโภชนศาสตร์คลินิกซึ่งดำเนินการโดย ESPEN ปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายนของทุกปี โดยใช้เวลาการอบรมประมาณ 1 สัปดาห์ หลักสูตรประกอบด้วย การบรรยายและการอบรมเชิงปฏิบัติการ เหมาะสมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจด้านโภชนศาสตร์คลินิก ทั้งแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และนักกำหนดอาหาร           ESPEN ให้สิทธิพิเศษผู้แทนแต่ละสมาคมที่เป็นสมาชิกไม่เกิน 3 คน/ปี เพื่อเข้าร่วมหลักสูตรในอัตราพิเศษ 150 EURO ต่อคน ซึ่งครอบคลุม ค่าลงทะเบียน ค่าเอกสาร และค่าที่พัก (แบบห้องคู่) ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.espen.org/education/espen-courses หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้แทนสมาคม SPENT เพื่ออบรม ESPEN clinical course ผู้สมัครเป็นสมาชิกสมาคม SPENT ผู้สมัครมีคุณสมบัติในการประชุม ESPEN clinical course ตามที่ ESPEN กำหนด ผู้สมัครแนบประวัติส่วนตัว (curriculum vitae) พร้อมแสดงเอกสารแสดงประโยชน์ที่จะได้รับจากการอบรมต่อตนเอง สถาบัน/หน่วยงาน และสมาคม ผู้สมัครส่งเอกสารทั้งหมดมายัง spentcenter@gmail.com ภายในวันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปี (กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม) สมาคม SPENT จะพิจารณาส่งตัวแทนไม่เกิน 3 คน/ปี ตามข้อกำหนดของ ESPEN ทั้งนี้การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารสมาคม SPENT ถือเป็นที่สิ้นสุด สมาคม SPENT แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกไปยัง ESPEN ภายในวันที่ 15 สิงหาคมของทุกปี (กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม) หมายเหตุ: - สมาคม SPENT สนับสนุนค่าลงทะเบียน ESPEN clinical course แก่ผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นจำนวนเงิน 150 EURO - ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมการออกวีซ่า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยตนเอง - ภายหลังการอบรมไม่เกิน 3 เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องส่งบทความวิชาการ 1 เรื่อง เพื่อตีพิมพ์ในวารสารโภชนบำบัด   แบบฟอร์มสมัครเพื่อเป็นตัวแทนสมาคม SPENT เข้าร่วมประชุม ESPEN clinical course of clinical nutrition and metabolic care
  ESPEN: Malnutrition Awareness Week, November 7 - 11, 2022
  Malnutrition Awareness Week, November 7 - 11, 2022 ESPEN MAW is a week dedicated to raise awareness about disease related malnutrition https://www.espen.org/education/malnutrition-awareness-week
  ปฎิทินกิจกรรม
  2017
  18 กุมภาพันธ์ 2023
  The 5th PENSA Interdisciplinary webinar Virtual meeting 13.00-16.00