สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND
โครงการประเมินโภชนาการ
เว็บแอปพลิเคชันในการประเมินภาวะโภชนาการ
แจ้งชำระเงิน
กรุณาแจ้งการโอนเงินผ่านช่องทางนี้เท่านั้น
สมัครสมาชิก
เพื่อรับสิทธิ์ประโยชน์ที่มากกว่า
ติดต่อสอบถาม
โทร 087-0305301
อีเมล spentcenter@gmail.com
ส่งข้อความถึงเรา
กิจกรรมและประชาสัมพันธ์
รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโภชนศาสตร์คลินิก กองอายุรกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า ปีการศึกษา 2563
หน่วยโภชนศาสตร์คลินิก กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบอรมหลักศูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโภชนศาสตร์คลินิก ประจำปีการศึกษา 2563  ​ตั้งแต่วันนี้ ถึง 22 พฤศจิกายน 2562กำหนดสอบสัมภาษณ์  วันที่  12 ธันวาคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม>>  
สั่งซื้อหนังสือวิชาการ
งานประชุมวิชาการ The 5th Renal and Nutrition Conference "Pirate of the Nephrology"
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 5th Renal and Nutrition Conference "Pirate of the Nephrology" ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมโรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ   ค่าลงทะเบียน ก่อนวันที่ 15 มกราคม 2563       2,500  บาท                               หลังวันที่ 15 มกราคม 2563       3,000  บาท   ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.kidneypmk.com   รายละเอียดเพิ่มเติม โทร: 063-989-0341 Email: kidneypmk2015@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/kidneypmk/
PENSA 2019
https://www.pensa2019.org/web/updated_news.php
คำแนะนำในการลงทะเบียนผ่านระบบ LLL Web Portal
***ข้อความสำคัญก่อนลงทะเบียน LLL Programme*** สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วม LLL Programme in Clinical Nutrition and Metabolism วันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพมหานคร ผู้ลงทะเบียนต้องทำการลงทะเบียนผ่านระบบ LLL Web Portal http://lllnutrition.com/ ก่อนเขียนใบสมัครลงทะเบียนของสมาคมฯ
เชิญส่งประกวดผลงานวิจัยดีเด่น ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2562
ขอเชิญร่วมส่งประกวดผลงานวิจัย เพื่อรับรางวัลผลงานดีเด่น ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2562  ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562  ณ ห้องเรนโบว์ฮอลล์ ชั้น 17 โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพฯ กำหนดส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยส่ง CD มาที่สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย เลขที่ 2 อาคารโภชนาการ ชั้น 4 โรงพยาบาลศิริราช แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร.087-030-5301 E-mail: spentcenter@gmail.com ระยะเวลาในการนำเสนอ oral presentation 12 นาทีซักถาม 3 นาทีกำหนด ส่ง power point presentation ภายในเวลา 09.00 น. ของวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 Poster Presentation โดยจัดเตรียม Poster ขนาด 90 X 120 ซม. กำหนดส่ง Poster ภายในเวลา 09.00 น. ของวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 การพิจารณารางวัล ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดประชุม การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด โดยมีรางวัลดังต่อไปนี้ แบบ oral presentation รางวัลที่ 1 รับการสนับสนุน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าลงทะเบียนไปเสนอผลงานต่อในงาน PENSA CONGRESS ครั้งต่อไป ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2563 ณ ประเทศไทย รางวัลที่ 2 เงินสดจำนวน 3,000 บาท รางวัลที่ 3 เงินสดจำนวน 2,000 บาท แบบ poster presentation รางวัลที่ 1 เงินสดจำนวน 3,000 บาท รางวัลที่ 2 เงินสดจำนวน 2,000 บาท รางวัลที่ 3 เงินสดจำนวน 1,000 บาท หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อฝ่ายเลขานุการสมาคมฯ โทร 087-0305301 หรือส่งทาง E-mail: spentcenter@gmail.com และสามารถ download แบบฟอร์มและคำแนะนำในการนำเสนอผลงานวิจัยได้ที่ www.spent.or.th แบบฟอร์มนำเสนอผลงานวิจัย 2562.docx แบบฟอร์มนำเสนอผลงานวิจัย 2562.pdf
25th ESPEN clinical course of clinical nutrition and metabolic care
เรียน สมาชิกสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยทุกท่าน              เนื่องด้วย European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) จะจัดการประชุม 25th ESPEN clinical course of clinical nutrition and metabolic care ระหว่างวันที่ 5-10 ต.ค. 2561   ณ เมืองซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย โดยทาง ESPEN เพิ่งเสนอสิทธิ์ให้แก่ สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย (SPENT) ในการเสนอชื่อผู้เข้าประชุมจำนวน 3 ท่าน เพื่อรับค่าลงทะเบียนในอัตราพิเศษ ตามเงื่อนไขที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับดังต่อไปนี้ 1) จ่ายค่าลงทะเบียนในอัตราพิเศษ 150 EURO (ลดจาก 600 EURO) ซึ่งครอบคลุมค่าลงทะเบียน และเอกสารประกอบการประชุม 2) ได้รับการยกเว้นค่าที่พักแบบห้องคู่ที่ ESPEN กำหนด จำนวน 5 คืน ระหว่างการประชุม ผู้เข้าประชุมจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ และการเดินทางจากสนามบินมายังที่ประชุมเอง รวมทั้งค่าทำวีซ่าและประกันสุขภาพตามเงื่อนไขของสถานฑูตโครเอเชีย             ในการนี้สมาคม SPENT ใคร่ขอเชิญชวนสมาชิกผู้สนใจทุกท่าน แจ้งความจำนงเพื่อรับการเสนอชื่อเป็นตัวแทนของสมาคมในการประชุมวิชาการดังกล่าว ตามแบบฟอร์ม พร้อมแนบเอกสารรับรองการปฏิบัติงานดัานโภชนบำบัดจากผู้บังคับบัญชา ส่งทางอีเมลล์ spentcenter@gmail.com ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เพื่อสมาคมฯ จะดำเนินการต่อไปได้ทันตามกำหนดโดยผู้ได้รับพิจารณาสิทธิ์ดังกล่าวจะได้รับการติดต่อทางอีเมลและ/หรือทางโทรศัพท์ 25th ESPEN course of Clinical Nutrition >>สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มแสดงความจำนง เพื่อเข้าร่วมประชุม 25th ESPEN clinical course of clinical nutrition and metabolic care ที่นี่<<
APPSPGHAN 2018
ปฎิทินกิจกรรม
2017