สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND
 • International Training Program in Clinical Nutrition for Physicians Society of Parenteral and Enteral Nutrition of Thailand (SPENT)
 • โครงการประเมินโภชนาการ
  เว็บแอปพลิเคชันในการประเมินภาวะโภชนาการ
  แจ้งชำระเงิน
  กรุณาแจ้งการโอนเงินผ่านช่องทางนี้เท่านั้น
  สมัครสมาชิก
  เพื่อรับสิทธิ์ประโยชน์ที่มากกว่า
  ติดต่อสอบถาม
  โทร 087-0305301
  อีเมล spentcenter@gmail.com
  ส่งข้อความถึงเรา
  กิจกรรมและประชาสัมพันธ์
  กองทุนวิจัย“จอมจักร จันทรสกุล” ประจำปี พ.ศ. 2565
    กองทุนวิจัย “จอมจักร จันทรสกุล” สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2565 (จำนวนเงินไม่เกิน 50,000 บาทต่อทุน จำนวน 2 ทุนต่อปี)   การเปิดรับสมัครขอทุนวิจัย ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565   สามารถดาวโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องด้านล่าง - เกณฑ์การรับทุนวิจัย "จอมจักร จันทรสกุล" - แบบเสนอโครงการวิจัย - สัญญาการรับทุนวิจัย - รางวัลวิจัย จากทุนวิจัย จอมจักร จันทรสกุล  
  International Training Program in Clinical Nutrition for Physicians Society of Parenteral and Enteral Nutrition of Thailand (SPENT)
  >> International Training Program in Clinical Nutrition (PDF) <<
  สั่งซื้อหนังสือวิชาการ
  The 4th pensa interdisciplinary webinar
  Sunday October 30, 2022(3:00 PM, Bangkok time/GMT+7)Topic: “Update on sarcopenia in clinical practice: Asian perspective”Speaker: Dr. Ravinder Reddy (India)                Dr. Royji Fukushima (Japan)Moderator: Dr. Veeradej Pisprasert (Thailand) Registration The 4th pensa interdisciplinary webinar
  ขอเชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพ ราคาพิเศษ ในงานประชุม Nutrition Review 11
  โอกาสพิเศษ! เมื่อสมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพ ในงานประชุม Nutrition Review 11 ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2565 เท่านั้น!! ลดค่าสมาชิกจากปกติ 3,000 บาท เหลือเพียง 1,500 บาท   หมายเหตุ: สมัครสมาชิกฯ และชำระเงิน ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2565 เท่านั้น โดยสามารถโอนเงินชื่อบัญชี: สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช บัญชีออมทรัพย์ เลขบัญชี : 016-434894-2 กรณีชำระเงินก่อนหรือหลัง วันที่ 17-18 กันยายน 2565 จะถือเป็นราคาปกติ 3,000 บาท   สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกของสมาคม 1)สมาชิกจะได้รับวารสารของสมาคม จำนวน 2 ฉบับต่อปี 2)สมาชิกจะได้รับส่วนลดค่าลงทะเบียนงานประชุมวิชาการของสมาคม   สมัครสมาชิกที่นี่  
  ขอเชิญสมาชิกสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการวาระปี 2566-2567
    ขอเชิญสมาชิกสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร วาระปี 2566-2567              ตามที่คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ชุดปัจจุบัน (วาระปี พ.ศ. 2564-2565) จะหมดวาระการดำเนินงานลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งตามข้อบังคับของสมาคมฯ ให้ดำเนินการเลือกตั้งก่อนที่กรรมการบริหารชุดปัจจุบันจะหมดวาระอย่างน้อย ๓ เดือนนั้น สมาคมฯ จัดให้มีการลงชื่อสมัครเพื่อรับเลือกตั้ง เป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระปี 2566-2567 เป็นที่เรียบร้อยเเล้ว (ดังรายชื่อตามเอกสารแนบ)           ในการนี้ สมาคมฯ ขอให้สมาชิกลงคะเเนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ตามตำแหน่งและจำนวน ดังนี้ 1. นายกสมาคมฯ เลือก 1 คน2. กรรมการบริหารสมาคมฯ สาขาวิชาชีพเเพทย์ เลือก 3 คน3. กรรมการบริหารสมาคมฯ สาขาวิชาชีพพยาบาล เลือก 1 คน4. กรรมการบริหารสมาคมฯ สาขาวิชาชีพเภสัชกร เลือก 1 คน5. กรรมการบริหารสมาคมฯ สาขาวิชาชีพนักกำหนดอาหาร/นักโภชนการ เลือก 1 คน            ทั้งนี้ขอให้ท่านทำเครื่องหมายกากบาท (×) ในบัตรลงคะเเนนเลือกตั้งบนหมายเลขหน้าชื่อบุคคลที่ท่านประสงค์เลือกตามจำนวนดังกล่าว และต้องลงชื่อผู้ลงคะเเนนเลือกตั้ง มิฉะนั้นจะถือเป็นบัตรเสีย  แล้วให้ส่งบัตรที่ลงคะเเนนมายังคณะกรรมการสรรหาวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้1. สอดบัตรเลือกตั้งในซองจดหมายปิดผนึก ส่งทางไปรษณีย์กลับคืนยัง สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำเเละทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ที่อยู่ งานโภชนศาสตร์คลินิก    อาคารโภชนาการชั้น 4 โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถนนวังหลัง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)2. ส่งรูปบัตรลงคะเเนนเลือกตั้ง ทาง Email: spentcenter@gmail.com3. ส่งรูปบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง ทาง Line ID: ..SPENT..            โดยส่งบัตรลงคะเเนนเลือกตั้ง ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 (ถือตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่บันทึกใน E-mail หรือ Line) คณะกรรมการจะนับคะเเนนเป็น 1 คะเเนนของสมาชิกแต่ละคน และการนับคะแนนจะถือจากบัตรที่ส่งทางไปรษณีย์เป็นหลัก แต่หากไม่มีเอกสารทางไปรษณีย์ จะถือจาก E-mail และ Line ตามลำดับ   เอกสารที่เกี่ยวข้อง >การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดาและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 - 2567< >ใบสมัครเลือกตั้ง หมายเลข 1-17<
  The 3rd PENSA Interdisciplinary Webinar
    Sunday August 21, 2022 (3:00 PM, Bangkok time/GMT+7)Topic: “Home Parenteral Nutrition: Experience in Asia”Speaker: Dr. Yen-Hsuan Ni (Taiwan)              Dr. Eliza Mei Francisco (Philippines)Moderator: Dr. Daruneewan Warodomwichit (Thailand) Registration The 3rd PENSA interdisciplinary webinar
  สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศใช้กราฟการเจริญเติบโตชุดใหม่สำหรับเด็กไทยอายุแรกเกิด – 5 ปี และ อายุ 5-19 ปี
    สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศใช้กราฟการเจริญเติบโตชุดใหม่สำหรับเด็กไทยอายุแรกเกิด – 5 ปี และ อายุ 5-19 ปี เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตเต็มศักยภาพและประเมินสถานการณ์การเจริญเติบโตที่เป็นจริงของเด็กไทย โดยเริ่มนำมาใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 ทางสมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย จึงได้ดำเนินการนำข้อมูลมาจัดทำเป็นกราฟการเจริญเติบโตสำหรับเด็กไทย อายุแรกเกิด – 5 ปี และอายุ 5-19 ปี ในรูปแบบ Percentile charts ของดัชนีการเจริญเติบโต ได้แก่ weight-for-age, height-for-age และ weight-for-height เพื่อให้กุมารแพทย์สามารถใช้ในการประเมินการเจริญเติบโตของเด็กได้อย่างถูกต้องและทันสมัย   ผู้สนใจสามารถ download กราฟการเจริญเติบโตสำหรับเด็กไทย อายุแรกเกิด – 5 ปี และ อายุ 5-19 ปี ในรูปแบบ pdf ได้ที่นี่!! 
  ปฎิทินกิจกรรม
  2017
  30 พฤศจิกายน -0001 - 31 ธันวาคม 2022
  International Training Program in Clinical Nutrition for Physicians Society of Parenteral and Enteral Nutrition of Thailand (SPENT) Society of Parenteral and Enteral Nutrition of Thailand (SPENT) -