สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND
โครงการประเมินโภชนาการ
เว็บแอปพลิเคชันในการประเมินภาวะโภชนาการ
แจ้งชำระเงิน
กรุณาแจ้งการโอนเงินผ่านช่องทางนี้เท่านั้น
สมัครสมาชิก
เพื่อรับสิทธิ์ประโยชน์ที่มากกว่า
ติดต่อสอบถาม
โทร 087-0305301
อีเมล spentcenter@gmail.com
ส่งข้อความถึงเรา
กิจกรรมและประชาสัมพันธ์
สั่งซื้อหนังสือวิชาการ
ประชาสัมพันธ์การสมัครสมาชิก ESPEN และ ASPEN ในอัตราพิเศษ ผ่านสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์การสมัครสมาชิก ESPEN และ ASPEN ในอัตราพิเศษผ่านสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย   ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยสมัครเป็นสมาชิก ESPEN block membership และ ASPEN Global Nutrition Partnership (GNP) Program ปี พ.ศ. 2565 ดังนี้   ESPEN block membership สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ (ใช้สิทธิได้ตั้งแต่ได้รับการอนุมัติจาก ESPEN จนถึง 31 ธ.ค. 2565) ได้รับสิทธิส่วนลดค่าลงทะเบียนงานประชุมวิชาการประจำปี ESPEN congress 2022 (ยกเว้น การลงทะเบียนในอัตรานักศึกษา จะไม่ได้รับส่วนลดเพิ่มเติม) ได้รับสิทธิส่วนลดค่าลงทะเบียนในงานประชุมเชิงปฏิบัติการต่างๆ ของ ESPEN เช่น Live Long Learning (LLL) course ฯลฯ ได้รับสิทธิในการค้นคว้าวารสารออนไลน์ ได้แก่ Clinical Nutrition, Clinical Nutrition ESPEN และ Clinical Nutrition Experiment ได้รับสิทธิในการสมัครเพื่อรับทุน research fellowship grant และ travel fellowship grant ของ ESPEN ประเภทสมาชิก อัตราปกติ สมัครเอง (ต่อปี) อัตราที่สมัครผ่าน SPENT (ต่อปี) สมาชิกปกติ 120 EURO 3,600 บาท สมาชิกอาวุโส* (อายุ 65 ปี ขึ้นไป) เกิดก่อนวันที่ 01/01/1957 40 EURO 1,600 บาท สมาชิกรุ่นเยาว์* (อายุต่ำกว่า 32 ปี) เกิดหลังวันที่ 01/01/1987 40 EURO 1,600 บาท หมายเหตุ *สมาชิกอาวุโส และสมาชิกรุ่นเยาว์ จะต้องแสดงหลักฐานในการสมัคร   ASPEN Global Nutrition Partnership (GNP) Program สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ (ใช้สิทธิได้ตั้งแต่ได้รับการอนุมัติจาก ASPEN จนถึง 31 ธ.ค. 2565) ได้รับสิทธิส่วนลดค่าลงทะเบียนงานประชุมวิชาการประจำปี ASPEN congress 2022 ได้รับสิทธิในการค้นคว้าวารสารออนไลน์ ได้แก่ Journal of Parenteral and Enteral Nutrition (JPEN) และ Nutrition in Clinical Practice (NCP) ได้รับสิทธิส่วนลดในกิจกรรมวิชาการของ ASPEN เช่น webminar เป็นต้น ได้รับสิทธิส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ ASPEN อาทิ หนังสือ ได้รับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลที่สงวนสำหรับสมาชิกบน nutritioncare.org ประเภทสมาชิก อัตราปกติสมัครเอง (ต่อปี) อัตราที่สมัครผ่าน SPENT (ต่อปี) แพทย์ 235 USD 4,600 บาท วิชาชีพอื่นๆ (ได้แก่ พยาบาล นักกำหนดอาหาร เภสัชกร และนักวิจัย) 165 USD 1,700 บาท   ใบสมัครสมาชิก ASPEN และ ESPEN ผ่านสมาคม SPENT 2565.docx ใบสมัครสมาชิก ASPEN และ ESPEN ผ่านสมาคม SPENT 2565.pdf
International HR Day Campaign
   
ตรวจสอบเลขที่สมาชิกสมาคม SPENT
ตรวจสอบเลขที่สมาชิกสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย สมาชิกสามัญตลอดชีพ สมาชิกรายปี และสมาชิกสมทบ
[สำหรับสมาชิก SPENT] ลงทะเบียนเพื่อเปิดใช้สิทธิการเข้าถึงวารสารโภชนบำบัด หรือ Thai JPEN ในรูปแบบออนไลน์
เชิญชวนผู้ที่เป็นสมาชิก SPENT ลงทะเบียนด้วยตนเองเพื่อเปิดใช้สิทธิการเข้าถึงวารสารโภชนบำบัด หรือ Thai JPEN ในรูปแบบออนไลน์ เพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆในรูปด้านล่าง โดยสมาชิกจะสามารถอ่านและ download บทความฉบับเต็มในวารสารได้ฟรีทุกบทความหลังจากแอดมินได้ยืนยันสถานะสมาชิกของท่านในระบบเรียบร้อยแล้ว (ใช้เวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์) ลิ้งไปหน้าเว็บไซต์ของวารสารโภชนบำบัดออนไลน์เพื่อเริ่มต้นการลงทะเบียนได้ที่นี่ครับ https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN มีบทความดี ๆ ที่น่าสนใจมากมาย สิทธิประโยชน์นี้สำหรับสมาชิก SPENT เท่านั้นนะครับ
รับชมการประชุมย้อนหล้ง SPENT Nutrition Interhospital Conference ครั้งที่ 1/2564
รับชมการประชุมย้อนหล้ง SPENT Nutrition Interhospital Conference ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 - 15.35 น. สามารถดาวน์โหลด Protocol และ Review ได้ที่นี่  protocol SPENT Interhospital conference 20-5-64 - รพ.พระมงกุฎเกล้า Review- Anorexia Nervosa - รพ.พระมงกุฎเกล้า  สามารถดาวน์โหลด Protocol และ Review ได้ที่นี่  protocol SPENT Interhospital conference 20-5-64 - รพ.รามาธิบดี Review - Vitamin C - รพ. รามาธิบดี 
PENSA Congress 2021
สาส์นจากนายกสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย   เนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัส COVID -19 ทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุข และคุณภาพชีวิตของประชาชน จุดมุ่งหมายหลักของบุคลากรทางการแพทย์ คือความมุ่งมั่นในการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผมในนามนายกสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ซึ่งปีนี้ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุม PENSA Congress 2021 มีความกังวลถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นหลัก รวมถึงประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในเวชปฏิบัติ คณะกรรมการจัดงาน PENSA Congress ได้ร่วมกันอย่างแข็งขันเพื่อจัดงานให้ดีที่สุด และบรรลุวัตถุประสงค์หลัก โดยยืนยันการจัดการประชุม PENSA Congress 2021 ครั้งที่ 21 ในวันที่ 14-16 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ นอกจากการประชุมในสถานที่จัดงานแล้ว ยังมีการจัดประชุมแบบออนไลน์ควบคู่ไปด้วย สำหรับสมาชิกที่มีข้อจำกัดในการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม รายละเอียดของการประชุมสามารถค้นหาได้จากเว็บไซต์ของเรา www.pensa2021.com   นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้ขยายกำหนดเวลาในการรับบทคัดย่อจาก 31 พฤษภาคม 2564 เป็น 30 มิถุนายน 2564 เพื่อเพิ่มโอกาสให้บุคลากรทางการแพทย์ที่มีภาระงานหนักได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่มีอุปสรรคในการเดินทางสามารถนำเสนอผลงานแบบออนไลน์ได้ บทคัดย่อที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลการวิจัย ทั้งประเภทการนำเสนอแบบ oral และ poster ด้วย   คณะกรรมการฯ ทุกคนขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่เผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 2019 ในครั้งนี้ และชื่นชมในการทุ่มเทและอุทิศตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน โดยหวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในไม่ช้า และขอให้ทุกท่านปลอดภัยและมีสุขภาพดี แล้วหวังว่าจะได้พบทุกท่านในเดือนตุลาคมนี้นะครับ   ด้วยความเคารพ นพ.วินัย อึงพินิจพงศ์ นายกสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย (SPENT) และประธานชมรมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งเอเชีย (PENSA)
PENSA Congress 2021
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ PENSA Congress 2021               เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมายังคงทำให้การเดินทางระหว่างประเทศมีข้อจำกัด การประชุม PENSA congress 2021 (Parenteral and Enteral Nutrition Society of Asia)ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจึงได้เลื่อนออกไปจากวันที่ 29-31 ตุลาคม พ.ศ.2563 เป็นวันที่ 14-16 ตุลาคม พ.ศ.2564 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารของงานประชุมได้ที่ www.pensa2021.com หรือทางเฟซบุ๊ก Society of Parenteral and Enteral Nutrition of Thailand
ปฎิทินกิจกรรม
2017