สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND
 • International Training Program in Clinical Nutrition for Physicians Society of Parenteral and Enteral Nutrition of Thailand (SPENT)
 • โครงการประเมินโภชนาการ
  เว็บแอปพลิเคชันในการประเมินภาวะโภชนาการ
  แจ้งชำระเงิน
  กรุณาแจ้งการโอนเงินผ่านช่องทางนี้เท่านั้น
  สมัครสมาชิก
  เพื่อรับสิทธิ์ประโยชน์ที่มากกว่า
  ติดต่อสอบถาม
  โทร 087-0305301
  อีเมล spentcenter@gmail.com
  ส่งข้อความถึงเรา
  กิจกรรมและประชาสัมพันธ์
  ประชาสัมพันธ์การสมัครสมาชิก ESPEN และ ASPEN ในอัตราพิเศษ ผ่านสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ปี 2566
  ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยสมัครเป็นสมาชิก ESPEN block membership และ ASPEN Global Nutrition Partnership (GNP) Program ปี พ.ศ. 2566 ดังนี้   ESPEN block membership สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ (ใช้สิทธิได้ตั้งแต่ได้รับการอนุมัติจาก ESPEN จนถึง 31 ธ.ค. 2566) ได้รับรหัสเพื่อเป็นส่วนลดร้อยละ 20 ในการลงทะเบียน ESPEN congress ส่วนลดในการลงทะเบียนกิจกรรมต่าง ๆ ของ ESPEN เช่น course ต่าง ๆ (รวมทั้ง LLL), symposium, workshops สามารถเข้าถึงวารสาร Clinical Nutrition, Clinical Nutrition ESPEN และ Clinical Nutrition Open Science (ชื่อเดิม Clinical Nutrition Experimental) ในรูปแบบออนไลน์ สิทธิในการสมัคร research fellowship grants ของ ESPEN สิทธิในการสมัคร travel fellowship grants ของ ESPEN รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้ที่ www.espen.org/join-espen-as-a-member/join-espen#benefits   ประเภทสมาชิก อัตราปกติ สมัครเอง (ต่อปี) อัตราที่สมัครผ่าน SPENT (ต่อปี) สมาชิกปกติ 120 EURO 3,700 บาท สมาชิกอาวุโส* (อายุ 65 ปี ขึ้นไป) เกิดก่อนวันที่ 01/01/1958 40 EURO 1,700 บาท สมาชิกรุ่นเยาว์* (อายุต่ำกว่า 32 ปี) เกิดหลังวันที่ 01/01/1988 40 EURO 1,700 บาท หมายเหตุ *สมาชิกอาวุโส และสมาชิกรุ่นเยาว์ จะต้องแสดงหลักฐานในการสมัคร       ASPEN Global Nutrition Partnership (GNP) Program สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ (ใช้สิทธิได้ตั้งแต่ได้รับการอนุมัติจาก ASPEN จนถึง 31 ธ.ค. 2566) ส่วนลดค่าลงทะเบียน ASPEN Nutrition Science & Practice Conference และ Webinar ต่าง ๆ สามารถเข้าถึงวารสาร Journal of Parenteral & Enteral Nutrition (JPEN) และ Nutrition in Clinical Practice (NCP) สิทธิในการเข้าถึงสื่อการสอน และ research toolkits ของ ASPEN รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้ที่ www.nutritioncare.org/membership   ประเภทสมาชิก อัตราปกติสมัครเอง (ต่อปี) อัตราที่สมัครผ่าน SPENT (ต่อปี) แพทย์ 235 USD 5,200 บาท วิชาชีพอื่นๆ (ได้แก่ พยาบาล นักกำหนดอาหาร เภสัชกร และนักวิจัย) 165 USD 1,800 บาท ใบเชิญชวน สมัคร สมาชิก ASPEN และ ESPEN 2566 ใบสมัครสมาชิก ASPEN และ ESPEN ผ่านสมาคม SPENT 2566
  ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย "งานประชุมวิชาการประจำปี 2565"
    ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย "งานประชุมวิชาการประจำปี 2565" (Annual Meeting) สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย  เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565   ประเภท Oral presentation รางวัลที่ 1 รับการสนับสนุนไปเสนอผลงานต่อในงาน PENSA CONGRESS ครั้งต่อไปรางวัลที่ 2 เงินสดจานวน 3,000บาทรางวัลที่ 3 เงินสดจานวน 2,000 บาท ประเภท Poster presentation รางวัลที่ 1เงินสดจานวน 3,000บาทรางวัลที่ 2เงินสดจานวน 2,000บาทรางวัลที่ 3เงินสดจานวน 1,000บาท   ดาวโหลดแบบฟอร์มสมัครเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการประจำปี 2565 ที่นี่  
  กองทุนวิจัย“จอมจักร จันทรสกุล” ประจำปี พ.ศ. 2565
    กองทุนวิจัย “จอมจักร จันทรสกุล” สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2565 (จำนวนเงินไม่เกิน 50,000 บาทต่อทุน จำนวน 2 ทุนต่อปี)   การเปิดรับสมัครขอทุนวิจัย ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565   สามารถดาวโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องด้านล่าง - เกณฑ์การรับทุนวิจัย "จอมจักร จันทรสกุล" - แบบเสนอโครงการวิจัย - สัญญาการรับทุนวิจัย - รางวัลวิจัย จากทุนวิจัย จอมจักร จันทรสกุล  
  International Training Program in Clinical Nutrition for Physicians Society of Parenteral and Enteral Nutrition of Thailand (SPENT)
  >> International Training Program in Clinical Nutrition (PDF) <<
  สั่งซื้อหนังสือวิชาการ
  สมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย และชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 24 “Hot Topics in Pediatric Nutrition 2023”
  ด้วยสมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย และชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 24 “Hot Topics in Pediatric Nutrition 2023” ระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2566 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ **โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้พื้นฐานด้านโภชนาการ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่กุมารแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง   *ค่าลงทะเบียน* ก่อนวันที่ 3 มกราคา 2566    - แพทย์/พยาบาล/นักกำหนดอาหาร นักโภชนาการ/เภสัชกร/และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ราคา 3,200 บาท หลังวันที่ 3 มกราคา 2566    - แพทย์/พยาบาล/นักกำหนดอาหาร นักโภชนาการ/เภสัชกร/และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ราคา 3,500 บาท *ค่าลงทะเบียน*   - สมาชิกสมาคม/แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด/และนักศึกษา ราคา 2,800 บาท    
  ESPEN educational grant
  เป็นทุนสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านโภชนศาสตร์คลินิกในสถาบันที่ ESPEN รับรอง ทุนละ 1,000 Euro ปีละไม่เกิน 15 ทุน   หลักเกณฑ์ในการสมัคร ESPEN educational grant ผู้สมัครเป็นแพทย์ พยาบาล เภสัชกร หรือนักกำหนดอาหาร ผู้สมัครเป็นสมาชิกสมาคม ESPEN อายุไม่เกิน 45 ปี โดยไม่เคยได้รับทุนนี้มาก่อน ผู้สมัครมีจดหมายเชิญจาก training center ตามที่ ESPEN กำหนด (ตรวจสอบรายชื่อสถาบัน/ศูนย์ ได้ที่ espen.org) ผู้สมัครแนบประวัติส่วนตัว (curriculum vitae) ผู้สมัครกรอกใบสมัคร ESPEN educational grant (ดาวน์โหลดได้จาก espen.org) ผู้สมัครมีจดหมายรับรองจากสมาคม SPENT โดยสมาคมสามารถออกจดหมายรับรองได้ไม่เกิน 2 คน/ปี* ผู้สมัครส่งเอกสารทั้งหมดไปยัง ECPC chairperson (rburgos@vhebron.net) ภายในระยะเวลาที่กำหนด รายละเอียดเพื่อเติมสามารถศึกษาได้ที่ www.espen.org/education/training/information-on-training#requirements   *หลักเกณฑ์ในการขอจดหมายรับรองจากสมาคม SPENT เพื่อสมัคร ESPEN educational grant ผู้สมัครเป็นสมาชิกสมาคม SPENT ผู้สมัครเป็นสมาชิกสมาคม ESPEN (blockmembership หรือ individual member) และมีคุณสมบัติในการสมัคร ESPEN educational grant ตามที่ ESPEN กำหนด ผู้สมัครมีหลักฐานการตอบรับจาก training center ตามที่ ESPEN กำหนด ผู้สมัครแนบประวัติส่วนตัว (curriculum vitae) พร้อมเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ในการขอ educational grant กล่าวถึงประโยชน์ที่จะได้รับต่อตนเอง สถาบัน/หน่วยงาน และสมาคม ผู้สมัครส่งเอกสารทั้งหมดมายัง spentcenter@gmail.com ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี (กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม) สมาคม SPENT จะพิจารณาออกจดหมายรับรองไม่เกิน 2 คน/ปี ตามข้อกำหนดของ ESPEN ทั้งนี้การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารสมาคม SPENT ถือเป็นที่สิ้นสุด สมาคม SPENT ส่งจดหมายรับรองเพื่อสมัคร ESPEN educational grant แก่ผู้ได้รับการคัดเลือก ภายในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี (กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม) หมายเหตุ:   - สมาคม SPENT ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณา ESPEN educational grant                 - สมาคม SPENT ไม่มีส่วนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ของผู้สมัคร   แบบฟอร์มแสดงความจำนง ขอหนังสือรับรองเพื่อสมัคร ESPEN educational grant
  ESPEN Clinical Course of Clinical Nutrition and Metabolic Care
           เป็นหลักสูตรระยะสั้นทางด้านโภชนศาสตร์คลินิกซึ่งดำเนินการโดย ESPEN ปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายนของทุกปี โดยใช้เวลาการอบรมประมาณ 1 สัปดาห์ หลักสูตรประกอบด้วย การบรรยายและการอบรมเชิงปฏิบัติการ เหมาะสมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจด้านโภชนศาสตร์คลินิก ทั้งแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และนักกำหนดอาหาร           ESPEN ให้สิทธิพิเศษผู้แทนแต่ละสมาคมที่เป็นสมาชิกไม่เกิน 3 คน/ปี เพื่อเข้าร่วมหลักสูตรในอัตราพิเศษ 150 EURO ต่อคน ซึ่งครอบคลุม ค่าลงทะเบียน ค่าเอกสาร และค่าที่พัก (แบบห้องคู่) ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.espen.org/education/espen-courses หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้แทนสมาคม SPENT เพื่ออบรม ESPEN clinical course ผู้สมัครเป็นสมาชิกสมาคม SPENT ผู้สมัครมีคุณสมบัติในการประชุม ESPEN clinical course ตามที่ ESPEN กำหนด ผู้สมัครแนบประวัติส่วนตัว (curriculum vitae) พร้อมแสดงเอกสารแสดงประโยชน์ที่จะได้รับจากการอบรมต่อตนเอง สถาบัน/หน่วยงาน และสมาคม ผู้สมัครส่งเอกสารทั้งหมดมายัง spentcenter@gmail.com ภายในวันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปี (กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม) สมาคม SPENT จะพิจารณาส่งตัวแทนไม่เกิน 3 คน/ปี ตามข้อกำหนดของ ESPEN ทั้งนี้การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารสมาคม SPENT ถือเป็นที่สิ้นสุด สมาคม SPENT แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกไปยัง ESPEN ภายในวันที่ 15 สิงหาคมของทุกปี (กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม) หมายเหตุ: - สมาคม SPENT สนับสนุนค่าลงทะเบียน ESPEN clinical course แก่ผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นจำนวนเงิน 150 EURO - ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมการออกวีซ่า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยตนเอง - ภายหลังการอบรมไม่เกิน 3 เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องส่งบทความวิชาการ 1 เรื่อง เพื่อตีพิมพ์ในวารสารโภชนบำบัด   แบบฟอร์มสมัครเพื่อเป็นตัวแทนสมาคม SPENT เข้าร่วมประชุม ESPEN clinical course of clinical nutrition and metabolic care
  ปฎิทินกิจกรรม
  2017
  30 พฤศจิกายน -0001 - 31 ธันวาคม 2022
  International Training Program in Clinical Nutrition for Physicians Society of Parenteral and Enteral Nutrition of Thailand (SPENT) Society of Parenteral and Enteral Nutrition of Thailand (SPENT) -