สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม
การประชุมที่สนใจเข้าร่วม
ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม
วาระการประชุม -
วัน-เวลา -, -
สถานที่ -
ข้อมูลส่วนตัว
คำนำหน้า
ชื่อ - นามสกุล
กรุณากรอก ชื่อ - นามสกุล
อาชีพ*
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ประสบการณ์ทำงานพยาบาล (ปี)
สถานที่ปฎิบัติงาน
กรุณากรอก สถานที่ปฎิบัติงาน
ที่อยู่ที่ติดต่อได้
กรุณากรอก ที่อยู่ที่ติดต่อได้
ข้อจำกัดอาหาร
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
กรุณากรอก อีเมล
การนำเสนอผลงานวิจัย
โรงพยาบาลของท่านมีทีมโภชนาบำบัดหรือไม่
ท่านเป็นพยาบาลในทีมโภชนาบำบัดหรือไม่
การประชุมที่จะเข้าร่วม
*กรุณาเลือกอย่างน้อยหนึ่งการประชุม
อัตราค่าสมัครลงทะเบียน
บาท
ออกใบเสร็จในนาม
กรุณากรอก ออกใบเสร็จในนาม
ที่อยู่ออกใบเสร็จ
กรุณากรอก ที่อยู่ออกใบเสร็จ
ช่องทางการชำระเงิน
  • ชื่อบัญชี : สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
  • ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช บัญชีออมทรัพย์
  • เลขบัญชี : 016-434894-2